Znajdź swoje wymarzone studia w Gdańsku

11 uczelni w Gdańsku - kierunek Zarządzanie

Adres: ul. Pelplińska 7

80-335 Gdańsk

Tel.: 58 769 08 02, 58 769 08 03

FAX.: 58 769 08 01

Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Adres: ul. Biskupia 24 B

80-875 Gdańsk

Tel.: (58) 305 08 89 | 305 08 12 | 305 08 11

FAX.: wewn. 40
rekrutacja.: (58) 305 08 89 | 305 08 12 |
305 08 11 wew. 46
infolinia (58) 305 01 83

Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Galeria Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Zarządzanie i inżynieria produkcji (zobacz kierunki) Zarządzanie i inżynieria produkcji (zobacz kierunki)

Adres: al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

Tel.: 58 522 75 19, 58 522 75 21

FAX.:

www.wsb.gda.pl

Nasze wydziały/kierunki

Informatyka (zobacz specjalizacje) Finanse i rachunkowość (zobacz specjalizacje) Logistyka (zobacz specjalizacje)
Zarządzanie (zobacz specjalizacje) Turystyka i rekreacja (zobacz specjalizacje) Bezpieczeństwo Wewnętrzne (zobacz specjalizacje)
Pedagogika (zobacz specjalizacje) Prawo w biznesie (zobacz specjalizacje) Filologia (zobacz specjalizacje)
Psychologia w biznesie (zobacz specjalizacje) Informatyka inżynierska (zobacz specjalizacje) Inżynieria zarządzania nowość!
Stosunki międzynarodowe (zobacz specjalizacje)

Adres: ul. Bażyńskiego 8, budynek Rektoratu

80-308 Gdańsk

Tel.: 58 523 25 31, 523 25 32

FAX.:

www.ug.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Wydział Biologii (zobacz kierunki) Wydział Chemii (zobacz kierunki) Wydział Ekonomiczny (zobacz kierunki)
Wydział Filologiczny (zobacz kierunki) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (zobacz kierunki) Wydział Nauk Społecznych (zobacz kierunki)
Wydział Prawa i Administracji (zobacz kierunki) Wydział Zarządzania (zobacz kierunki) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG I GUMED (zobacz kierunki)
Wydział Oceanografii i Geografii (zobacz kierunki) Wydział Historyczny (zobacz kierunki)

Adres: ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Tel.: 58 348-67-00

FAX.: 58 347-27-06

www.pg.edu.pl www.facebook.pl/politechnikagdanska

Nasze wydziały/kierunki

Wydział Architektury (zobacz kierunki) Wydział Chemiczny (zobacz kierunki) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (zobacz kierunki)
Wydział Elektrotechniki i Automatyki (zobacz kierunki) Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (zobacz kierunki) Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (zobacz kierunki)
Wydział Mechaniczny (zobacz kierunki) Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (zobacz kierunki) Wydział Zarządzania i Ekonomii (zobacz kierunki)

Szkoły Wyższe z kierunkiem Zarządzanie w Gdańsku

Opis kierunku

Zarządzanie to kierunek, dzięki któremu zastaniecie doskonale przygotowani do zarządzania firmą, niezależnie od jej profilu i wielkości czy skali działalności. To nauka łącząca w sobie przedmioty humanistyczne z tymi wymagającymi logicznego myślenia i matematycznego podejścia.

Liczba uczelni

Zarządzanie oferowane jest przez dwie największe trójmiejskie uczelnie. Są to: Uniwersytet Gdański oraz Politechnika Gdańska. Kierunek ten można studiować na niepublicznych uczelniach. Ich oferta jest znacznie szersza niż uczelni państwowych. Możecie rozpocząć naukę na Sopockiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Bankowej czy Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Tryby Studiowania

Wspomniane wcześniej uczelnie wyższe oferują studia w trybach: dziennym i zaocznym. Jeśli wybierzecie bezpłatne studia w systemie dziennym, zajęcia będą odbywały się w dni powszednie, natomiast studia niestacjonarne tzw. zaoczne odbywają się podczas zjazdów weekendowych.

Ceny

Opłaty za studia na kierunku zarządzanie są zbliżone, zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepaństwowych. Najtańsze studia oferuje Politechnika Gdańska. Należy za nie zapłacić 2 100 za semestr. Studia na Uniwersytecie to koszt 2 300 złotych za jeden semestr nauki.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na studia stacjonarne wszystkich uczelni publicznych oferujących kierunek zarządzanie.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Gdański


Uczelnia UG


Zasady rekrutacji Politechnika Gdańska


gdanska pol


Uczelnia PG


Perspektywy pracy
Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki lub prowadząc własną firmę. Dzieje się tak, ponieważ absolwent zdobył wszechstronne wykształcenie. W zależności od ukończonej specjalności można rozpocząć karierę jako: dyrektora, specjalisty ds. zasobów ludzkich, analityka czy specjalisty ds. controllingu. Doskonałe przygotowanie podczas studiów zaowocuje możliwością dokładnej oceny projektów inwestycyjnych czy systemów zarządzania jakością.

Studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, specjalizacje:

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami, to element zarządzania, który w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Absolwent specjalności Zarządzanie Projektami, po ukończeniu specjalizacji, uzyskuje praktyczną ale także niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania projektami, na podbudowie zarządzania organizacjami. Pozyskuje wiedzę i nabywa wszelkie potrzebne umiejętności w zakresie: rozumienia istoty i roli projektów w zarządzaniu, zasad zarządzania projektami, definiowania i planowania, a także organizowania wykonawstwa i sterowania projektami. Oprócz tego podczas specjalizacji student uczy się oceny projektów i kształtuje umiejętności praktyczne organizowania projektów i kierowania nimi. W ramach specjalności studenci rozwijają zdolności kreatywnego myślenia, a także gotowości do pracy w zespole.
Specjalizację prowadzi: WSB w Gdańsku

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Bycie liderem to niełatwe zadanie i też nie każdy na lidera się nadaje. Zarządzanie zasobami ludzkimi to zawód, który wymaga wielu różnorodnych kompetencji. Kompetencje te mają za zadanie ułatwić kierowanie zespołem. Dzięki tej specjalizacji, student pozna najnowsze trendy w kształtowaniu strategii personalnych w przedsiębiorstwie. Oprócz tego ma szansę nauczyć się optymalizować procesy kadrowe na różnych szczeblach organizacji oraz kierować zespołami ludzi. W toku studiów można dowiedzieć się jak skutecznie przeprowadza procesy doboru pracowników, a także jak rozwiązywać konflikty czy zarządzać wiedzą w organizacji.
Specjalizację prowadzi: WSB w Gdańsku

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec dynamicznych zmian bardzo skomplikowanym i złożonym procesem. W tym procesie liczy się wiedza i doświadczenie kadry zarządzającej ale także pracowników. Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wysokiej klasy menedżerów i pracowników, którzy dysponują odpowiednio dużym zasobem wiedzy oraz posiadają wszelkie umiejętności praktyczne. W toku studiów, student nauczy się diagnozować problemy ale także szybko je rozwiązywać, będzie miał okazję zdobyć wiedzę na temat zarządzania produkcją i personelem, a także pozna zagadnienia z ekonomii menadżerskiej i poszerzy wiedzę o zarządzenie w warunkach różnic kulturowych.
Specjalizację prowadzi: WSB w Gdańsku

Menedżer sprzedaży

Menadżer sprzedaży, to specjalizacja, która cieszy się duża popularnością. Dzięki niej, każdy student ma szansę zdobyć obszerną i przydatną wiedzę na temat zespołem i projektami sprzedażowymi. Dzięki zdobytej wiedzy można zrozumieć istotę działań sprzedażowych na rynku, a także można nauczyć się skutecznie zarządzać sprzedażą i relacjami z klientami. W toku studiów jest również umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji sprzedażowych.
Specjalizację prowadzi: WSB w Gdańsku

Menedżer BHP

Menedżer BHP dba o to, aby zapewnione były bezpieczeństwo i higieny pracy. Dlatego, że jest to potrzebne w każdej organizacji i instytucji stąd ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. W trakcie studiów, student pozna zagrożenia występujące w procesach technologicznych oraz metody ich eliminowania. Oprócz tego zdobędzie wiedzę na temat identyfikacji zagrożeń, opanuje zadania i metody pracy, a także będzie potrafił sformułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy.
Specjalizację prowadzi: WSB w Gdańsku

Data publikacji: 05-07-2019