Adres: ul. Łagiewniki 3

80-847 Gdańsk

Tel.: 58 301-31-79

  • http://www.wsse.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie