Znajdź swoje wymarzone studia w Gdańsku

3 uczelnie w Gdańsku - kierunek Ekonomia

Adres: ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Gdańsk

Tel.: 58 555 83 80, 506 474 217

E-mail.: rekrutacja@ssw.sopot.pl

Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych <small>(Uczelnia niepubliczna)</small>

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia Finanse i Ekonomia Biznesu - Studia Dualne

Adres: ul. Bażyńskiego 8, budynek Rektoratu

80-308 Gdańsk

Tel.: 58 523 25 31, 523 25 32

E-mail.: rekrutacja@ug.edu.pl

www.ug.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Ekonomiczny

Adres: ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Tel.: 58 348-67-00

E-mail.: rekrutacja@pg.edu.pl

www.pg.edu.pl www.facebook.pl/politechnikagdanska

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW) w Kwidzynie
Galeria Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW) w Kwidzynie

Adres: ul. 11 Listopada 29

82-500 Kwidzyn

Tel.: 55 615 13 73

E-mail.: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki/specjalizacje

Ekonomia Administracyjno-Ekonomiczne (we współpracy z Kolegium Jagiellońskim i Toruńską Szkołą Wyższą)

Filmy - Ekonomia

Fundamenty Ekonomii #04 - Przedsiębiorcy, specjalizacja i podział pracy

Ekonomia jako dziedzina życia | Wolna przedsiębiorczość - dr Mateusz Machaj

Uczelnie z kierunkiem Ekonomia w Gdańsku

Opis kierunku

Jeśli interesujesz się procesami zarządzania i gospodarką, przepływem kapitału, roli podmiotów gospodarczych czy występujących korelacjach między nimi to idealnym wyborem ścieżki edukacji będzie kierunek ekonomia.

Poszukujesz uczelni dla siebie? Sprawdź ofertę Uczelnie Gdańsk
Liczba uczelni

Jeśli wybierasz się na Ekonomię to zapraszamy do zapoznania się z ofertą najpopularniejszych trójmiejskich uczelni. Mowa tu o: Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz Politechnice Gdańskiej. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby rozpocząć naukę na uczelni niepaństwowej. Kierunek dostępny jest na Sopockiej Szkole Wyższej czy Gdańskiej Szkole Wyższej, które są uznanymi markami edukacyjnymi na mapie Trójmiasta.

Tryby Studiowania

Studia I i II stopnia, po których uzyskać można tytuły licencjata lub magistra, prowadzone są w systemie stacjonarnym dziennym oraz zaocznym. Zajęcia odbywają się w tygodniu lub podczas zjazdów sobota – niedziela (studia zaoczne).
Ceny

W tej chwili ekonomie zaocznie można studiować na Uniwersytecie Gdańskim. Będzie to koszt 2 600 złotych za semestr nauki na tej znanej uczelni. W tej chwili nie ma dostępnego cennika usług edukacyjnych Politechniki Gdańskiej, dlatego też nie możemy podać pełnej opłaty za semestr. Koszt nie powinien znacznie odbiegać od tego na UG. Uniwersytet Morski kształci wyłącznie na studiach stacjonarnych.

Studia bezpłatne – zasady rekrutacji

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji na studia stacjonarne wszystkich uczelni publicznych oferujących kierunek zarządzanie.

Zasady rekrutacji Uniwersytet Gdański


Uczelnia UG


Zasady rekrutacji Politechnika Gdańska

gdanska pol


Zasady rekrutacji Uniwersytet Morski w Gdyni

Uczelnia Uni Morski=


Uważasz, że ekonomia nie jest dla Ciebie? Sprawdź Studia Finanse w Gdańsku


Studia Ekonomiczne w Gdańsku, specjalizacje:

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna to nie tylko wiedza ekonomiczna ale także umiejętności interpersonalne dotyczące współpracy czy przywództwa, a także techniki rozwiązywania problemów czy kwestie związane z wystąpieniami publicznymi. Oprócz tego student będzie miał możliwość poznania fachowej terminologii, a także nauczy się korzystania i rozsądnego gospodarowania pieniędzmi. Na kierunku ekonomia społeczna studentom przekazywana jest nowoczesna i zarazempraktyczna wiedza ekonomicznej. Duży nacisk kładziony jest na wykształcenie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy oraz w środowisku społecznym, a także w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Specjalizację prowadzi: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania

Ekonomia Menedżerska

Ten kierunek został przemyślany w taki sposób, aby osoba, która się kształci otrzymała najbardziej rzetelną wiedzę jaka jest możliwa. Na tego typu studiach, studenci spotykają na swojej drodze wiele przedmiotów: między innymi etykę biznesu czy psychologię. Student, który kończy specjalizację Ekonomia Menedżerska dysponuje bardzo szerokim wachlarzem umiejętności, między innymi z zakresu identyfikacji i formułowania problemów ekonomicznych.
Specjalizację prowadzi: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania

Ekonomia Międzynarodowa

Ekonomia Międzynarodowa to kierunek, który wyposaża absolwentów w wiedzę między innymi z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej w każdym aspekcie. W programie studiów bardzo duży nacisk kładziony jest na kształcenie nie tylko na zdobywanie wiedzy ale również na zdobywanie doświadczenia. Absolwent, który ukończył specjalizację będzie posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka języków obcych, które również przewidziane są w programie studiów pozwoli na swobodne funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni. Istotną kwestią jest również to, że w trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa.
Specjalizację prowadzi: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania


gdanska pol


Przykładowe przedmioty na studiach ekonomicznych w Gdańsku

Studia na kierunku ekonomia to propozycja dla osób, które doskonale odnajdują się w finansach, zarządzaniu oraz przedsiębiorczości. Bez względu na to, którą gdańską uczelnię wybierzemy, przedmioty nauczania będą dosyć zbliżone.

 • Mikroekonomia – jest to jedna z ważniejszych dziedzin w ekonomii, która zajmuje się zachowaniem pojedynczych konsumentów oraz całych przedsiębiorstw w różnych warunkach oraz interakcjami, jakie zachodzą pomiędzy nimi. Jest to jeden z głównych przedmiotów na studiach ekonomicznych, który daje podstawy do dalszego pogłębiania wiedzy.

 • Ekonometria – przedmiot ten łączy w sobie ekonomię, logikę, statystykę oraz matematykę. Ekonometria wykorzystuje metody matematyczne oraz informatyczne do badania różnych zjawisk zachodzących w ekonomii oraz do tworzenia różnych statystyk. Podobnie, jak mikroekonomia, ekonometria pojawia się już na pierwszym roku studiów, gdyż jej gruntowne poznanie pozwala zrozumieć wiele bardziej skomplikowanych zjawisk oraz przedmiotów, które w programie nauczania pojawiają się później.

 • Prawo gospodarcze – przedmiot ten obejmuje przepisy prawa dotyczące zarówno życia prywatnego, jak i publicznego. Pojawia się już na pierwszych latach studiów, a polega głównie na zrozumieniu i nauczeniu się na pamięć poszczególnych przepisów, ustaw oraz innych aktów prawnych. W ramach tego przedmiotu studenci uczą się również wykorzystywania poszczególnych przepisów w praktyce.

 • Zarządzanie – przedmiot ten pojawia się na studiach ekonomicznych w wielu odsłonach. W trakcie nauki studenci poznają między innymi procesy, działania oraz decyzje, które można stosować w odniesieniu do osób, zasobów, kapitału, a także organizacji jako całości. Nauka sprawnego zarządzania pozwala na podejmowanie dobrych decyzji, które prowadzą do osiągnięcia z góry założonych celów. Studenci ekonomii, którzy doskonale radzą sobie z zarządzaniem, z pewnością będą mogli odnaleźć się na kierowniczych stanowiskach lub też zająć się prowadzeniem własnych przedsiębiorstw.

 • Finanse i rachunkowość – w ramach tego przedmiotu studenci poznają zjawiska zachodzące w obrocie środkami pieniężnymi w życiu gospodarczym na różnych jego płaszczyznach.

 • Ekonomia stosowana – jest to bardzo praktyczna dziedzina, która uczy, jak wykorzystywać w praktyce w przedsiębiorczości to wszystko, czego wcześniej nauczyliśmy się w teorii w ramach mikroekonomii czy zarządzania. Jako przedmiot akademicki ekonomia stosowana umiejętnie łączy w sobie wiedzę teoretyczną oraz naukę praktycznych umiejętności, między innymi sprawnego analizowania zjawisk, łączenia faktów oraz wyciągania odpowiednich wniosków.

 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie – przedmiot ten należy do tak zwanych specjalizacyjnych, a więc pojawia się w trakcie późniejszych lat nauki, gdy studenci mają już sporo podstawowej oraz kierunkowej wiedzy. Poznając gruntownie tę dziedzinę studenci uczą się oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa na różnych płaszczyznach, a także szukania rozwiązań, które przyczynią się do poprawienia sytuacji ekonomicznej i nie tylko.


 • Predyspozycje do studiowania ekonomii

  Ekonomia jest kierunkiem, który co roku leży w kręgu zainteresowania studentów, a na niektórych uczelniach jest nawet kilkunastu kandydatów na jedno miejsce. Jest to kierunek, który daje sporo pespektyw i możliwości, trzeba jednak pamiętać, że aby go studiować, konieczne są odpowiednie predyspozycje oraz cechy charakteru. Przyszli ekonomiści nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, muszą mieć wrodzone zdolności do nauki matematyki, statystyki czy innych kierunków pokrewnych. Na studiach sporo jest zajęć teoretycznych, które wymagają przyswojenia sporej ilości wiedzy – dobra pamięć, systematyczność i skrupulatność również są cechami, które pożądane są zarówno w trakcie kształcenia, jak i w przyszłej pracy zawodowej.

  Studenci ekonomii muszą być również odpowiedzialni, sumienni, bardzo dokładni. Przydaje się zdolność samodzielnego myślenia, logicznego wnioskowania, analizowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Przyszli ekonomiści muszą zdawać sobie sprawę, że ich przyszłe życie zawodowe będzie polegało na samodzielnej pracy przy komputerze z tabelkami, danymi oraz innymi informacjami, które wymagają wyciągania wniosków oraz tworzenia różnego rodzaju statystyk. Z pewnością nie jest to kierunek dla osób, które lubią być w ciągłym ruchu i są wyjątkowo aktywne. Praca w ekonomii wymaga również nieustannego dokształcania się, bycia na bieżąco z przepisami i aktami prawnymi oraz z tym, co dzieje się w gospodarce publicznej i prywatnej.

  Perspektywy pracy po studiach ekonomicznych w Gdańsku

  Po studiach ekonomicznych w Gdańsku absolwenci mają wiele możliwości zatrudnienia. Kierunek ten jest tak różnorodny i wszechstronny, że można po nim znaleźć zatrudnienie w wielu dziedzinach. Sporo zależy także od tego, na jaką specjalizację absolwent zdecydował się jeszcze w trakcie studiów. Do wyboru zwykle jest ich kilka – ekonomia międzynarodowa, ekonomia przedsiębiorstw, inwestycje i rachunkowość, ekonomia sektora publicznego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach, instytucjach i organizacjach, które nieustannie poszukują doświadczonych i wykształconych ekonomistów. Kogo nie interesuje urzędowa ścieżka kariery, może zdecydować się na pracę w banku, firmach zajmujących się doradztwem finansowym czy analizowaniem rynku. Zapotrzebowanie w tym sektorze jest naprawdę spore, daje więc wiele możliwości zawodowych. Dobrzy ekonomiści nie powinni mieć również problemu z zatrudnieniem w firmach o międzynarodowym zasięgu.

  Ukończenie studiów ekonomicznych oraz zdobycie doświadczenia w konkretnym dziale ekonomii umożliwia również absolwentom zakładanie własnych firm. Ekonomiści doskonale radzą sobie w prowadzeniu biur rachunkowych, firm zajmujących się doradztwem finansowym czy inwestycyjnym, a także działalności związanych z różnego rodzaju ubezpieczeniami. Aby nieustannie rozwijać się zawodowo, warto jednak równolegle z pracą uzupełniać wykształcenie i zdobywać nowe kwalifikacje. Po studiach ekonomicznych w naszym kraju jest naprawdę sporo osób. Żeby być atrakcyjnym dla pracodawcy, trzeba zaoferować mu coś więcej niż tylko dyplom wyższej uczelni. Przydadzą się dodatkowe kursy i szkolenia, a także studia podyplomowe, które pogłębiają wiedzę w konkretnym, ścisłym temacie.

  Data publikacji: 07-11-2019