0:00 - 0:00

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Adres: ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Gdańsk

TEL. 506 474 167

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Architektura Wnętrz Zobacz więcej Business and Languages Zobacz więcej Economics Zobacz więcej
Ekonomia Zobacz więcej Finanse i Ekonomia Biznesu - Studia Dualne Zobacz więcej Finanse i Rachunkowość Zobacz więcej
Rachunkowość – studia dualne Zobacz więcej Wzornictwo Zobacz więcej

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Architektura Zobacz więcej Architektura Krajobrazu Zobacz więcej Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Architektura Zobacz więcej Architektura Wnętrz Zobacz więcej Economics Zobacz więcej
Ekonomia Zobacz więcej Finance and accounting ACCA Zobacz więcej Finanse i Rachunkowość Zobacz więcej

Filmy - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Galeria ZDJĘĆ

O uczelni - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych to niepubliczna uczelnia działająca w Sopocie od 2000 roku. Kształci w obszarze finansów, biznesu oraz architektury. Studenci mają do dyspozycji kształcenie stacjonarne, stacjonarno-weekendowe, niestacjonarne, hybrydowe oraz online. Wysoki poziom kształcenia, dostosowany do potrzeb nowoczesnego rynku pracy sprawia, że uczelnia cieszy się dużym zainteresowaniem osób, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie i nowe kwalifikacje zawodowe.

Architektura i biznes

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych pozwala w obszarze biznesu na uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na kierunkach finanse i rachunkowość, ekonomia oraz Business & Languages. Można również uzyskać tytuł inżyniera na kierunku zarządzanie oraz inżynieria produkcji.

W obszarze architektury można natomiast studiować architekturę krajobrazu, architekturę wnętrz, wzornictwo oraz architekturę. Programy i plany studiów na wszystkich kierunkach są stale modyfikowane na podstawie współpracy uczelni ze środowiskiem biznesowym.

Studenci mają pewność, że uczą się w tych dziedzinach, w których specjaliści są poszukiwani na rynku pracy, zarówno w regionie, jak i w całym kraju i nie tylko. Głównym celem uczelni jest przygotowanie świetnie wykształconych kadr specjalistów w swoich dziedzinach, którzy będą mieli ogromną satysfakcję z pracy zawodowej, a także będą mogli kontynuować kształcenie zgodnie z wybraną ścieżką kariery.

Nacisk na praktyczne umiejętności

W trakcie kształcenia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych studenci poznają nie tylko szeroko zakrojoną wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, które są niezbędne w wybranych przez nich zawodach.

Zajęcia praktyczne realizowane są w formie ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów, a także praktyki i stażów zawodowych, które są realizowane w firmach oraz instytucjach ściśle współpracujących z uczelnią. Studenci już na etapie kształcenia akademickiego mają możliwość poznania praktycznych aspektów wybranego przez siebie zawodu.

Prace naukowo-badawcze

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych nie tylko kształci przyszłych adeptów z dziedzin związanych z architekturą i biznesem, ale również prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukową i badawczą. Jest to jeden z najważniejszych zadań, jakie stawiają przed sobą władze uczelni.

Dzięki rozbudowanej strukturze uczelni, w trakcie prac naukowo-badawczych mogą realizować się specjaliści i naukowcy z zakresu architektury czy nauk ekonomiczno-społecznych. Pracownicy Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, którzy zajmują się badaniami naukowymi, publikują ich wyniki w specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych, tworzą podręczniki i monografie, a także aktywnie uczestniczą w konferencjach i sympozjach naukowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Dzięki temu są na bieżąco ze wszystkimi nowościami i aktualnymi trendami w swoich dziedzinach, które następnie mogą przenosić na grunt uczelni, w której pracują na co dzień. Sopocka Akademia Nauk Stosowanych jest więc uczelnią, która działa według najlepszych standardów akademickich, które przekładają się na doskonały poziom nauczania i zadowolenie studentów z wyboru uczelni i kierunku studiów.