Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)
Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)
Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)
Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)

Adres: ul. 11 Listopada 29

82-500 Kwidzyn

TEL. 55 615 13 73

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Ekonomia (Kwidzyn) (zobacz kierunki) Pielęgniarstwo (Kwidzyn) Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych (Kwidzyn)
Ratownictwo medyczne (Kwidzyn) Kosmetologia (Kwidzyn) Dietetyka (Kwidzyn)
Pielęgniarstwo (Gdańsk) Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych - Filia w Gdańsku Pielęgniarstwo (Toruń)
Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych - Filia w Toruniu Pielęgniarstwo (Kościerzyna) Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych - Filia w Kościerzynie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo (Kwidzyn) Pielęgniarstwo (Gdańsk) Pielęgniarstwo (Toruń)
Pielęgniarstwo (Kościerzyna)

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)

Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia niepaństwowa wpisana pod numerem 166 do Ewidencji Uczelni Niepublicznych (dawniej: Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych) prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powiślańska Szkoła Wyższa jest organizacją non-profit. Jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, reprezentowane przez osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia.

Władze Uczelni

Rektor: dr Krystyna Strzała - Osuch, prof. PSW.
Strona WWW: www.powislanska.edu.pl


Powiślańska Szkoła Wyższa


Kwidzyn

ul. 11 Listopada 29

82-500 Kwidzyn

tel. 55 615 13 73

dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl


Gdańsk

ul. Heweliusza 11

80-890 Gdańsk,

ul. Smoluchowskiego 1,

80-214 Gdańsk

tel. 58 351 12 85

dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl


Toruń

ul. Prosta 4

87-100 Toruń

tel. 539 098 913

dziekanat_psw_torun@powislanska.edu.pl


Kościerzyna

ul. W. Sikorskiego 1

83-400 Kościerzyna

tel. 883 849 187

dziekanat_psw_koscierzyna@powislanska.edu.pl

Rekrutacja - Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)

Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym.

Na studia w Powiślańskiej Szkole Wyższej zapisać się można poprzez internetową rejestrację: https://wd-psw.kwidzyn.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Natomiast wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów, płatności za studia itp. znajdują się pod linkiem: https://powislanska.edu.pl/rekrutacja/zasady-i-informacje-rekrutacji/

Studia podyplomowe - Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie każdego roku proponuje różnorodne kierunki studiów podyplomowych dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studenci kierunków podyplomowych pogłębiają swoją wiedzę w danej dziedzinie oraz zdobywają praktyczne umiejętności, które zwiększają konkurencyjność na rynku pracy.

Proponowane kierunki studiów podyplomowych :

 • Studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników oświaty
 • Gerontologia i geriatria z podstawami zarządzania i organizowania opieki długoterminowej
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Doradca zawodowy
 • Zarządzanie sportem
 • Psychologia sportu
 • Logistyka i transport
 • Trener, coach, mentor
 • Zarządzanie projektami
 • Wychowawca małego dziecka

Studia MBA:

 • Executive Master Of Business Administration (MBA)
 • MBA dla kadr zarządzających jednostkami systemu ochrony zdrowia
 • MBA dla Pielęgniarek i Położnych
 • MBA dla kadry zarządzającej żłobków i klubów dziecięcych

Na PSW istnieje możliwość studiowania w trybie English Division oraz Double Diploma.

ERASMUS + - Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)


Współpraca międzynarodowa jest jednym z priorytetów działalności PSW. Kontakty z zagranicznymi uczelniami i instytucjami partnerskimi w ramach programu Erasmus + stwarzają naszym studentom możliwość rozwoju pod okiem międzynarodowych autorytetów, zarówno podczas wyjazdów na studia, jak i praktyki studenckie.

Współpracujemy m.in. z Uniwersytetami: Universidade Lusófona de Humanidades e Technologias – Portugalia, Panevėžio Kolegija – Litwa, University of Central Europe in Skalica – Słowacja, Pamukkale University - Turcja, a także z Uniwersytetami z krajów partnerskich, m.in. z Serbii, Libii, Gruzji czy Albanii.

Stypendia - Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)

Powiślańska Szkoła Wyższa podejmuje szereg działań, by umożliwić studiowanie jak największej liczbie osób. Służy temu między innymi system stypendialny, dzięki któremu studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc finansową – stypendia socjalne oraz zapomogi.

Na pomoc finansową mogą liczyć również studenci zdolni, pracowici i ambitni – stypendium Rektora oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.

Szczególne przywileje skierowane są w stronę osób niepełnosprawnych.

Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych, student może otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku, natomiast stypendium za wyniki w nauce lub sportowe – począwszy od drugiego roku studiów. Uczelnia przyznaje także zapomogi w wypadku zdarzeń losowych.

Praktyki - Powiślańska Szkoła Wyższa (PSW)

Podczas organizowania zajęć praktycznych oraz praktyk studenckich kierujemy się zasadą, że praktyka musi pomóc studentowi w przygotowaniu się do poruszania na rynku pracy, aby posiadał odpowiednie doświadczenie, potrafił określić swoje miejsce na konkurencyjnym rynku pracy oraz pomóc w wyborze własnej drogi rozwoju.

Obecnie z Uczelnią współpracuje z wieloma głównymi pracodawcami z Pomorza, m.in. Szpital „Zdrowie’ Sp. z o.o. , Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdański, Lacroix Electronics Kwidzyn, IGLOTECH SP. z o.o. i wiele innych.