Adres: ul. Marynarki Polskiej 15

80-557 Gdańsk

Tel.: 882 067 770

  • http://www.wsb.net.pl/gdansk/

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające