Adres: ul. Miszewskiego 12/13

80-239 Gdańsk

Tel.: 58 341-94-52, 58 520-26-14

  • http://www.wstih.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Turystyka i rekreacja,specjalność: Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii - Studia I Stopnia - Online Turystyka i rekreacja,specjalność: Turystyka uzdrowiskowa, SPA&Wellness Turystyka i rekreacja,specjalność: Międzynarodowy biznes turystyczny
Turystyka i rekreacja,specjalność: Gastronomia i dietetyka Turystyka i rekreacja,specjalność: Rekreacja i animacja czasu wolnego Turystyka i rekreacja,specjalność: E-biznes w turystyce
Turystyka i rekreacja,specjalność: International Meetings Management - studia w jęz. angielskim (E-learning) Turystyka i rekreacja,specjalność: Management in the Hospitality Industry - studia w jęz. angielskim (E-learning)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Turystyka i rekreacja,specjalność: Zarządzania w gospodarce turystycznej - Studia II Stopnia - Online Turystyka i rekreacja,specjalność: Turystyka zdrowotna i rekreacja