Adres: ul. Kazimierza Górskiego 1

80-336 Gdańsk

Tel.: 58 554 71 21,
58 554 71 98,
58 554 71 25

  • http://www.awfis.gda.pl