Adres: ul. Kazimierza Górskiego 1

80-336 Gdańsk

Tel.: 58 554 71 21, 58 554 71 98, 58 554 71 25

  • http://www.awfis.gda.pl

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające