Akademia Ateneum w Gdańsku
Akademia Ateneum w Gdańsku
Akademia Ateneum w Gdańsku
Akademia Ateneum w Gdańsku
Akademia Ateneum w Gdańsku
Akademia Ateneum w Gdańsku
Akademia Ateneum w Gdańsku
Akademia Ateneum w Gdańsku
Akademia Ateneum w Gdańsku
Akademia Ateneum w Gdańsku
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Ateneum w Gdańsku

Adres: ul. 3 Maja 25A

80-802 Gdańsk

TEL. 784 374 410

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Psychologia (zobacz specjalizacje)

Filmy - Akademia Ateneum w Gdańsku

Galeria ZDJĘĆ

Historia uczelni - Akademia Ateneum w Gdańsku - Akademia Ateneum w Gdańsku

Akademia Ateneum stara się czerpać wzorce z najstarszych tradycji edukacyjnych Gdańska. Nazwa Ateneum pochodzi od Gymnasium Dantiscanum, później Gymnasium Academicum sive Illustre, które znane było w XVII i XVIII wieku także jako Ateneum Gdańskie. W źródłach ówczesnych czytamy często: rector Athenaei Gedanensis, professor Athenaei Gedanensis, czytamy o uroczystościach organizowanych in Auditorio Athenaei Maximo, wreszcie dowiadujemy się o drukarzach i wydawcach działających na rzecz Rady Miasta i Gimnazjum, obdarzanych tytułem Senatus et Athenaei Typographus. Gdańszczanie wyrażali w ten sposób szacunek tym wszystkim, którzy kształtowali oblicze nauki i kultury ich miasta, którzy tworzyli uczelnię ciesząca się uznaniem w Europie. Określając Gimnazjum Gdańskie mianem Ateneum przywoływali nazwę uczelni sprzed stuleci – założonej w 135 roku w starożytnym Rzymie przez cesarza Hadriana, w której wykładano filozofię, retorykę, gramatykę i prawo.

Akademia Ateneum oferuje studentom studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach: filologia (angielska, niemiecka, włoska, hiszpańska, szwedzka), pedagogika, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Wraz z Sopocką Szkołą Wyższą prowadzimy także kierunek międzyuczelniany Business & Languages. Ateneum-Szkoła Wyższa prowadzi również studia podyplomowe oraz kursy językowe dla dzieci i dorosłych.

Misją Uczelni jest rozwijanie wiedzy pedagogicznej, politologicznej, dziennikarskiej, neofilologicznej, a na tej bazie wszechstronne kształcenie studentów, by ci, jako absolwenci, posiadając niezbędny zasób wiedzy teoretycznej i profesjonalne przygotowanie zawodowe (umiejętności praktyczne), byli zdolni sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym XXI wieku, zwłaszcza postępującej integracji europejskiej, globalizacji i informatyzacji oraz potrzebom rynku pracy.

Od stycznia 2023 w związku z uzyskaniem kategorii naukowej B+ uczelnia stała się uczelnią akademicką pod nazwą Akademia Ateneum.

fasada budynku aastudenci ateneumbiblioteka ateneumsala ateneum

Rekrutacja na studia I i II stopnia - Akademia Ateneum w Gdańsku

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) oraz STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Krok 1
Wybierz z oferty studiów licencjackich lub magisterskich interesujący Cię kierunek. Jeśli jesteś już zdecydowany przejdź do kroku drugiego.

Krok 2 Wejdź na stronę System Elektronicznej Rekrutacji.

Krok 3 Wgraj zdjęcie (w stosunku 4:5) oraz wypełnij swoje dane w zakładkach po lewej stronie.

Krok 4 Po prawej stronie wyświetlają się informację m.in. co należy uzupełnić:

- Komplet dokumentów studia I stopnia (umowa x 2, ankieta osobowa, zdjęcie papierowe, zdjęcie wgrane na portalu, ksero świadectwa dojrzałości*, potwierdzenie wpłaty I raty czesnego*, potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej*)

- Komplet dokumentów studia II stopnia (umowa x 2, ankieta osobowa, zdjęcie papierowe, zdjęcie wgrane na portalu, ksero świadectwa dojrzałości*, ksero dyplomu i suplementu*, ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego*- jeśli jest to wymagane, potwierdzenie wpłaty I raty czesnego*, potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej*)

Krok 5 Komplet dokumentów należy osobiście dostarczyć do biura rekrutacji bądź wysłać tradycyjnie pocztą.

Krok 6 Gdy prawidłowo uzupełnione dokumenty dotrą do biura, status na portalu zmieni się na "kandydat".

Biuro ds. osób niepełnosprawnych - Akademia Ateneum w Gdańsku

Akademia Ateneum w Gdańsku podejmuje szereg rozmaitych działań, mających na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych. Wyzwaniem dla naszej Uczelni było stworzenie takich warunków do studiowania osobom niepełnosprawnym, by mogły zdobyć interesujące wykształcenie i tym samym podnieść kwalifikacje i szanse zawodowe, co pozwoliłoby im uzyskać życiową samodzielność.

Pierwszym krokiem była realizacja projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Ateneum-Szkoły Wyższej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, która umożliwiła zakup specjalistycznego oprogramowania m.in. syntezatorów mowy, programów powiększających i programu do odczytu ekranu. Niepełnosprawnym studentom jest również udostępniony przenośny sprzęt typu powiększalniki, dyktafony i elektroniczne notatniki.

Współpraca z Fundacją Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych „Integralia” umożliwiła przeprowadzenie szkolenia dotyczącego pracy z osobami niepełnosprawnymi wśród pracowników administracyjnych.

Mając na celu poprawę warunków kształcenia niepełnosprawnych studentów, stworzono także kompleksowy system wsparcia studentów niepełnosprawnych.

Organizacje i życie studentów - Akademia Ateneum w Gdańsku

W Ateneum prężnie działa Samorząd Studencki, angażując się w życie uczelni i różne akcje społeczne. Studenci, szczególnie dziennikarstwa wydają audycje radiowe w ramach Radio Ateneum i telewizyjne - TV Ateneum #PoZajęciach, działają w kołach naukowych (KN Nauk o Rodzinie „Silva Rerum”, KN TransEuropa, KN Młodych Pedagogów, KN Bezpieczne Państwo, KN Infobroker systemowy, Pryzma Studencki). W Uczelni działa także chór akademicki. Studenci mogą także korzystać z programu wymiany studentów ERASMUS +

W uczelni działa także Klub Uczelniany AZS Ateneum, który został utworzony z inicjatywy studentów w październiku 2004 roku. Jego działalność ma na celu integrowanie społeczności akademickiej, tworzenie życia sportowego Ateneum oraz umożliwianie realizacji pasji związanych ze sportem i aktywnością fizyczną przez studentów i pracowników Uczelni.

W szczytowym okresie działalności KU AZS Ateneum liczył około 250 członków. Nasi studenci i pracownicy reprezentowali Uczelnię na szczeblu centralnym (Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych i Akademickie Mistrzostwa Polski) oraz w rozgrywkach regionalnych (Ligi Międzyuczelniane, Akademickie Mistrzostwa Pomorza, Igrzyska Lat Pierwszych, Turnieje Towarzyskie). Zawodnicy KU AZS Ateneum uczestniczyli w następujących dyscyplinach: lekkoatletyka, pływanie, tenis stołowy, tenis ziemny, trójbój siłowy, piłka nożna, futsal, siatkówka, koszykówka, biegi przełajowe, badminton, siatkówka plażowa. Największym sukcesem klubu jest 18 miejsce w generalnej klasyfikacji Mistrzostw Polski Szkół Wyższych wśród uczelni niepublicznych (spośród ok. 200 klubów) i 1 miejsce w tejże klasyfikacji wśród uczelni niepublicznych na Pomorzu.

Studium Języków Obcych - Akademia Ateneum - Akademia Ateneum w Gdańsku

Studium Języków Obcych naszej Uczelni prowadzi zajęcia w ramach lektoratów obowiązkowych na studiach dziennych i zaocznych licencjackich, oraz zajęcia fakultatywne dostępne dla wszystkich studentów naszej uczelni niezależnie od typu studiów.

W naszej ofercie językowej uwzględniamy w pierwszym rzędzie wymogi współczesnego świata i stąd nacisk na znajomość języka angielskiego. Wychodzimy również naprzeciw różnorodnym zainteresowaniom naszych studentów jak i pobudzamy Was do poszerzania swoich horyzontów kulturowych i językowych, co z kolei przejawia się w odpowiednim doborze zajęć fakultatywnych.

Uczelnia ma nadzieję, iż nowa strona internetowa Akademii przełoży się na poprawę jakości komunikacji. Zebrane i uporządkowane informacje na temat lektoratów, fakultetów, dyżurów i lektorów Studenci znajdą teraz w jednym miejscu.