Znajdź swoje wymarzone studia w Gdańsku

Ranking popularności kierunków 2023 na portalu Uczelnie.pl właśnie ruszył!

Ranking popularności kierunków 2023 na portalu Uczelnie.pl właśnie ruszył!


Ranking popularności kierunków 2023 na portalu Uczelnie.pl właśnie ruszył!

 

Z dużym entuzjazmem przyszłych studentów oraz kadry dydaktycznej, serwis Uczelnie.pl opublikował ranking najbardziej poszukiwanych kierunków studiów w Polsce na rok 2023. Ranking ten, opracowany na podstawie liczby aplikacji oraz zainteresowania ze strony kandydatów, wskazuje, które ścieżki edukacyjne cieszą się obecnie największą popularnością w kraju.

Zobacz: Pełny ranking najpopularniejszych kierunków w Polsce na portalu Uczelnie.pl

 

Poniżej Top 5 najpopularniejszych kierunków studiów w Gdańsku:

 

 

1. Lekarsko-dentystyczny - ponad 33 kandydatów na miejsce - Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Kierunek lekarsko-dentystyczny ma za zadanie wyposażyć studenta zarówno w ogólnę wiedzę z obszaru medycyny, jak i w wiedzę rozszerzoną z zakresu stomatologii i jej pochodnych. Absolwent po ukończeniu tego kierunku jest gotowy do prowadzenia samodzielnej, profesjonalnej opieki dentystycznej, która uwzględnia m.in. wdrażanie oraz prawidłową ocenę jednostki chorobotwórczej u pacjenta.

Po studiach istnieje wiele możliwości zatrudnienia, np. w państwowych oraz prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, różnego rodzaju instytutach naukowych. 

Zobacz więcej: Lekarsko-dentystyczny na GUMed.

 

2. Zarządzanie (w jęz. angielskim) - ponad 19 kandydatów na miejsce - Politechnika Gdańska

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia
 

Studia na kierunku Zarządzanie oferują kompleksowe wykształcenie w zakresie prowadzenia i rozwijania organizacji. Program łączy wiedzę z ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, finansów i strategii biznesowej.

Kursy kładą nacisk na rozwijanie umiejętności lidera, zdolności negocjacyjnych oraz komunikacyjnych. Edukacja przygotowuje do pracy na kierowniczych stanowiskach w różnych sektorach rynku, zarówno w firmach prywatnych, jak i publicznych.

Zobacz więcej: Zarządzanie na PG.

 

3. Ekonomia - ponad 18 kandydatów na miejsce - Politechnika Gdańska

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Kierunek Kryminologia ma charakter multidyscyplinarny. W programie studiów uwzględnione są zajęcia praktyczne oraz warsztaty, które często prowadzą, np. sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, mediatorzy czy pracownicy ośrodków diagnozowania psychologicznego.

Nowocześnie skomponowany program studiów zapewnia przyszłym absolwentom wysokie kwalifikacje przydatne do pracy w m.in. wymiarze sprawiedliwości (np. Policja, Służba Więzienna), sektorze ubezpieczeń, w charakterze mediatora czy jako pracownik pomocy społecznej.

Zobacz więcej: Ekonomia na PG.

 

4. Kierunek lekarski - ponad 14 kandydatów na miejsce - GUMed

 

Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie
 

Studia na kierunku Lekarskim przygotowują do zawodu lekarza, zapewniając szeroką wiedzę z dziedzin medycznych i klinicznych. Program obejmuje naukę anatomii, fizjologii, biochemii, farmakologii, diagnostyki medycznej oraz różnych specjalności klinicznych, takich jak chirurgia, pediatria, ginekologia czy psychiatria.

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach klinicznych i stażach w szpitalach. Edukacja kładzie nacisk na rozwijanie zdolności diagnostycznych, umiejętności interwencyjnych oraz kompetencji komunikacyjnych, niezbędnych w codziennej pracy lekarza.

​​​​​​Zobacz więcej: Lekarski na GUMed.

 

5. Zarządzanie inżynierskie - ponad 14 kandydatów na miejsce - Politechnika Gdańska

 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia
 

Studia na kierunku Zarządzanie Inżynierskie łączą wiedzę techniczną z umiejętnościami zarządczymi, przygotowując do efektywnego kierowania projektami i procesami w branżach technologicznych. Program obejmuje kursy z zarządzania projektami, innowacji, logistyki, jakości oraz analizy ryzyka.

Studenci uczą się integracji technologii z zarządzaniem, co pozwala na optymalizację produkcji i usług. Kursy skupiają się na rozwoju kompetencji lidera, zdolności analitycznych i decyzyjnych. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze inżynieryjnym i technologicznym.

Zobacz więcej: Zarządzanie inżynierskie na PG.

 

Powody dla których warto zobaczyć ranking najpopularniejszych kierunków

 

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów dostarcza cennych informacji zarówno dla przyszłych studentów, jak i osób już uczęszczających na uczelnie, pomagając im w podejmowaniu świadomych decyzji edukacyjnych.

Po pierwsze, zapewnia wgląd w aktualne trendy na rynku pracy, wskazując, które dziedziny cieszą się wzrostem zainteresowania i potencjalnie większymi perspektywami zatrudnienia. Dzięki temu kandydaci mogą lepiej dostosować swoje wybory do popytu na rynku, zwiększając swoje szanse na stabilną karierę.

Po drugie, analiza popularności poszczególnych kierunków może wskazywać na ich jakość i efektywność w przygotowaniu do zawodu – uczelnie z wysoko ocenianymi kierunkami często oferują lepsze programy nauczania i wyposażenie, co przekłada się na lepsze przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy.

Dodatkowo, popularność niektórych dziedzin może odzwierciedlać ważne zmiany społeczne i ekonomiczne, z którymi warto się zapoznać, by zrozumieć przesunięcia w globalnej gospodarce i technologii. Ostatecznie, ranking może także pomóc w identyfikacji niszowych, ale obiecujących kierunków, które mogą oferować unikalne i wartościowe umiejętności, wyróżniające na rynku pracy.

Zobacz więcej najpopularniejszych kierunków studiów w Gdańsku.

Data publikacji: 25-04-2024