Znajdź swoje wymarzone studia w Gdańsku

Studia płatne na kierunku pedagogika w Gdańsku

Studia płatne na kierunku pedagogika w Gdańsku
Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą na kierunku pedagogika w Gdańsku zobacz więcej.Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
zdjecie
Pedagogika na Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni to szeroki wybór rodzajów studiów i specjalności. Studenci mają do wyboru studia jednolite magisterskie, a także studia pierwszego i drugiego stopnia. W ramach pięcioletnich studiów magisterskich dostępne są kierunki pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Na trzyletnich studiach licencjackich można studiować pedagogikę kulturalno-oświatową, pedagogikę obronną i bezpieczeństwo publiczne, pedagogikę opiekuńczą z gerontologią społeczną, pedagogikę pracy i politykę personalną oraz profilaktykę społeczną i pomoc socjalną. Na studiach magisterskich uzupełniających dostępne są specjalności: psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo zawodowe i coaching kariery, pedagogika kryminologiczno-sądowa, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień. Kształcenie realizowane jest z dbałością o wysoki poziom nauczania, nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności. Studenci uczą się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, mają możliwość realizowania praktyk w renomowanych firmach, ośrodkach czy instytucjach. Cena za studia: 2000 zł za semestr (studia stacjonarne), 1800 zł za semestr (studia niestacjonarne)Zasady rekrutacji na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni zobacz więcej.Uniwersytet Gdański
zdjecie
Studia pedagogiczne na Uniwersytecie Gdańskim dostępne są w formie płatnej, niestacjonarnej. Do wyboru są zarówno studia pierwszego stopnia, jak i kształcenie na studiach magisterskich uzupełniających. Zajęcia realizowane są w formie weekendowych zjazdów. Kształcenie obejmuje przedmioty teoretyczne, kierunkowe i ogólne, wśród których znajdują się podstawy wychowania, praca pedagoga szkolnego, praca z osobami uzależnionymi, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej czy teoretyczne podstawy wychowania. Studenci mają do wyboru takie specjalizacje, jak pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną. Oprócz rozległego kształcenia teoretycznego, studenci zdobywają również praktyczne umiejętności w czasie ćwiczeń, warsztatów, sympozjów, praktyk w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych. Absolwenci studiów pedagogicznych są świetnie przygotowani do pracy w wybranej specjalizacji. Cena studiów: 1900 zł za semestr

Data publikacji: 23-01-2021