Znajdź swoje wymarzone studia w Gdańsku

Studia MBA w Gdańsku

Studia MBA w Gdańsku
Studia MBA w Gdańsku Studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku
wsb
Studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku realizowane są we współpracy z brytyjskim University of Northampton. Skierowane są do kadry zrządzającej, ludzi biznesu oraz liderów szukających nowych możliwości zawodowych. Program studiów i nowoczesne formy kształcenia to efekt współpracy najlepszych dydaktyków z praktykami biznesu. Dzięki temu tematyka, jaka podejmowana jest w trakcie zajęć jest aktualna i powiązana z nowoczesnymi trendami gospodarczymi. W trakcie kształcenia realizowane są 22 moduły obowiązkowe, między innymi zarządzanie strategiczne, ekonomia menadżerska, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo w biznesie, biznes międzynarodowy, kierowanie zespołem i przywództwo, sprawozdawczość i analiza finansowa. Nauka odbywa się z naciskiem na wykształcenie w słuchaczach umiejętności praktycznych i nowych kompetencji, które będą przydatne w budowaniu dalszej kariery zawodowej. Wysoki poziom nauczania i najwyższe standardy akademickie gwarantują pełne zadowolenie z wybranej ścieżki kształcenia. Czas trwania: 2 lataCena: 29 500 złStudia MBA na Politechnice Gdańskiej
pg
Studia MBA na Politechnice Gdańskiej są skierowane do menadżerów, kadr zarządzających i osób planujących karierę zawodową w różnych dziedzinach biznesu. Studia realizowane są w stu procentach w języku angielskim. Słuchacze kształcą się pod okiem doświadczonej kadry dydaktycznej, ale również praktyków biznesu. Program studiów jest tak zaplanowany, aby podejmować nowoczesną tematykę, dopasowaną do zmieniających się realiów w biznesie krajowym i międzynarodowym. Kształcenie jest mocno interdyscyplinarne, obejmuje takie zagadnienia, jak zarządzanie organizacją, zasobami ludzkimi, kryzysem czy projektami, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, międzynarodowe trendy w rozwoju biznesu, analizę i planowanie finansowe czy strategiczne, negocjacje oraz komunikację z otoczeniem biznesowym. W trakcie kształcenia duży nacisk kładzie się na wykształcenie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych. Studenci uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, wyjazdach studyjnych. Mają do dyspozycji nowoczesne metody edukacyjne oraz szereg rozwiązań ułatwiających zdobywanie wiedzy. Czas trwania: 2 lataCena: 43 000 zł + 1500 uroStudia MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów
Studia Executive MBA to interdyscyplinarny program kształcenia, który łączy kompetencje z finansów, zarządzania, ekonomii, oraz umiejętności miękkich, które pomagają w uporządkowaniu oraz pogłębieniu umiejętności menadżerskich. W zakresie kształcenia znajdują się takie zagadnienia, jak zarządzanie strategiczne, zachowanie w organizacji, ekonomiczne aspekty zarządzania, kierowanie zespołem, wystąpienia publiczne, sztuka prezentacji, biznes globalny czy podstawy prawa gospodarczego. Studia kierowane są przede wszystkim do kadr zarządzających wysokiego i średniego szczebla, ludzi biznesu oraz osób, które planują prowadzić własne przedsiębiorstwa. Kształcenie odbywa się z dużym naciskiem na naukę praktycznych umiejętności w czasie warsztatów, szkoleń czy wyjazdów do uczelni partnerskich. Wysoki poziom nauczania, doskonała kadra dydaktyczna, a także najlepsze standardy akademickie gwarantują, że studia MBA będą nie tylko ciekawym, ale również efektywnym doświadczeniem. Absolwenci studiów są kompleksowo przygotowani do realizacji nowych wyzwań zawodowych. Czas trwania: 2 lataCena: 33 108 złStudia MBA na Uniwersytecie Gdańskim
ug
Studia MBA na Uniwersytecie Gdańskim mają na celu wykształcenie menadżerów najwyższego szczebla, którzy będą przygotowani do bezpośredniego kierowania firmą oraz szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i pojawiające nowe trendy biznesowe. Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia lub pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania, logistyki, prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości i bankowości, negocjacji oraz umiejętności interpersonalnych. Kształcenie odbywa się pod okiem doświadczonej kadry wykładowców akademickich, a także praktyków biznesu. Słuchacze mogą mieć pewność, że otrzymują wiedzę nie tylko kompletną i szczegółową, ale również aktualną. Tematyka podejmowana w czasie zajęć uwzględnia zmieniającą się sytuację gospodarczą. W programie studiów poza licznymi przedmiotami teoretycznymi znajduje się wiele zajęć, warsztatów, szkoleń, które pozwalają na wypracowanie praktycznych umiejętności i nowych kompetencji zawodowych. Czas trwania: 2 lataCena: 47 000 złJeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą studiów podyplomowych w Gdańsku sprawdź tutaj.

Data publikacji: 15-12-2020