Znajdź swoje wymarzone studia w Gdańsku

Studia podyplomowe w Gdańsku – oferty

Studia podyplomowe w Gdańsku – oferty

Uniwersytet Gdański – studia podyplomowe

TEKST ALTERNATYWNY


Event Manager

Studia kompleksowo przygotowują słuchaczy w zakresie wiedzy i kompetencji do pełnienia zawodu event managera, czyli planowania wydarzeń takich jak eventy, kongresy, konferencje, targi i wystawy, bankiety czy gale. Zajęcia obejmują teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji i planowania eventów, zarządzania zasobami ludzkimi, reklamy i promocji, a także zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz protokołu dyplomatycznego. Główny nacisk kładzie się na naukę praktycznych umiejętności.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 4900 zł
Uczelnia: Uniwersytet Gdański

Podyplomowe studia menedżerskie

Studia podwyższają kwalifikacje i kompetencje aktualnych oraz przyszłych menadżerów. Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z aktualnymi trendami w zarządzaniu, a także nauka dobierania odpowiednich metod i narzędzi, skutecznych w codziennej pracy na kierowniczym stanowisku. Program zajęć jest interdyscyplinarny, duży nacisk kładzie na praktyczną naukę w czasie warsztatów, ćwiczeń, projektów czy studiów przypadku. Wykwalifikowana kadra wykładowców gwarantuje prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 4200 zł
Uczelnia: Uniwersytet Gdański

Studia podyplomowe rachunkowości i podatków

Celem kształcenia jest dostarczenie fachowej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji podatkowo-księgowej w podmiotach gospodarczych. W zakresie kształcenia znajdują się takie zagadnienia, jak system podatkowy, podstawy rachunkowości, podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, instrumenty finansowe, budżetowanie kosztów czy międzynarodowe standardy rachunkowości. Kształcenie łączy w sobie przekazanie szczegółowej wiedzy teoretycznej z nauką nowych umiejętności w dziedzinie zarządzania finansami i rachunkowości.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 4600 zł
Uczelnia: Uniwersytet Gdański

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Celem kształcenia na tym kierunku studiów podyplomowych jest przekazanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących pozyskiwania pracowników, wykorzystania ich potencjału i talentów, motywowania oraz budowania zgranego zespołu. W trakcie kształcenia studenci poznają teoretyczną wiedzę z zakresu zarządzania, psychologii oraz dziedzin pokrewnych. Uczestniczą również w licznych warsztatach, ćwiczeniach i szkoleniach, dzięki którym mogą się nauczyć wykorzystywać zdobytą wcześniej wiedzę w praktyce.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 4200 zł
Uczelnia: Uniwersytet Gdański

Transport i logistyka

Studia podyplomowe na kierunku transport i logistyka dostarczają słuchaczom teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, jakie są potrzebne w pracy w branży transportu, spedycji oraz logistyki. Studenci poznają przepisy dotyczące transportu krajowego i międzynarodowego, uczą się zarządzania procesami, planowania, dostosowywania używanych narzędzi do konkretnych potrzeb, a także umiejętnego reagowania na wszelkie nieprawidłowości i kryzysy. Studia kładą nacisk na naukę praktycznych umiejętności, które można od razu wykorzystać w codziennej pracy.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 4600 zł
Uczelnia: Uniwersytet Gdański

Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich

Kształcenie jest przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć dodatkową wiedzę i kompetencję w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich i rozliczania projektów. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty, jak podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej, kierowanie projektami, programy operacyjne, prawo zamówień publicznych w projektach europejskich. Studenci poznają wiedzę teoretyczną, ale również uczą się umiejętności praktycznych, czyli pisania projektów i ich rozliczania. Wysoki poziom kształcenia i wykwalifikowana kadra dydaktyczna zapewniają satysfakcję z wybranego kierunku studiów.

Czas trwania: 2 semestry
Cena za studia: 3600 zł
Uczelnia: Uniwersytet Gdański

Pełna oferta studiów podyplomowych w Gdańsku zobacz więcej.

Data publikacji: 26-11-2020

Aktualności z Gdańska