Znajdź swoje wymarzone studia w Gdańsku


Nowe kierunki studiów na UG!

Nowe kierunki studiów na UG!

W najbliżej rekrutacji na nowy rok akademicki zaplanowano osiem nowych kierunków. Rekrutacja na Uniwersytet Gdański rusza 17 czerwca 2019 roku.

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020 to ponad 80 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także kształcenie w szkole doktorskiej oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020

 • Informatyka o profilu praktycznym – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki (na UG można także studiować informatykę o profilu ogólnoakademickim);
 • Zarządzanie instytucjami służby zdrowia – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Zarządzania o profilu praktycznym;
 • Produkcja form audiowizualnych – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Filologicznym o profilu praktycznym;
 • Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania;
 • Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology) – niestacjonarne studia II stopnia na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Prawa i Administracji o profilu praktycznym;
 • Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii
 • Geografia fizyczna z geoinformacją – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii
 • Criminology and criminal justice – stacjonarne studia I stopnia w języku angielskim na Wydziale Prawa i Administracji


  Od nowego roku akademickiego 2019/2020 kierunek Pedagogika wczesnej edukacji (I stopień studiów) będzie funkcjonował z nowym programem studiów pod nazwą Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i będą to stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie (zmiana na pięcioletnie studia jest uwarunkowana koniecznością dostosowania do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) i nauce. Podobnie jak Pedagogika specjalna, która będzie prowadzona jako jednolite studia magisterskie.

  Nową ofertą jest II stopień studiów stacjonarnych na kierunku Biznes chemiczny, które do tej pory można było studiować na I stopniu. Zaplanowano także m.in. nową specjalność w języku angielskim – Finance and Accounting – stacjonarne studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

  Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach. Łączy je interdyscyplinarność.

  Pięć nowych kierunków: Zarządzanie instytucjami służby zdrowia, Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology), Produkcja form audiowizualnych, Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, Criminology and criminal justice zostało objętych „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”. Umożliwia to studentom uczestniczenie w wielu zajęciach prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów – praktyków oraz poszerza szanse zdobywania i doskonalenia wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

  OPIS NOWYCH KIERUNKÓW

  Terminy rekrutacji:

  Internetowa Rejestracja Kandydatów rusza już 17 czerwca 2019 r.

 • Data publikacji: 05-06-2019

  Aktualności z Gdańska