Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku

Adres: ul. Heweliusza 11

80-890 Gdańsk

TEL. 539 698 884

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Zobacz więcej Pielęgniarstwo pomostowe Zobacz więcej

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pielęgniarstwo Zobacz więcej

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku

Powiślańska Szkoła Wyższa jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w województwie pomorskim. Konsekwentnie i systematycznie, dzięki zaangażowaniu kadry dydaktycznej i badawczo – dydaktycznej, Uczelnia rozszerza swoją ofertę akademicką zarówno poprzez oferowanie nowych kierunków studiów, jak też otwieranie kolejnych jednostek naukowo – dydaktycznych.

Powiślańska Szkoła Wyższa spełnia wszystkie standardy i wymogi (udokumentowane posiadanymi akredytacjami polskimi i zagranicznymi) w zakresie kadry, programu nauczania i zakresu zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, a nawet je przewyższa – jest zdecydowanym liderem w zakresie umiędzynarodowienia i jakości kształcenia, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. 

To właśnie Nasza Uczelnia odgrywa znaczną rolę na mapie pomorskiego i kujawsko-pomorskiego środowiska akademickiego!

fasada budynku powislanskauczelnia powislanska