Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)
Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)
Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Adres: ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Gdańsk

TEL. 58 555 83 80, 506 474 217

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Finanse i Rachunkowość Business and Languages Ekonomia
Finanse i Ekonomia Biznesu - Studia Dualne Wzornictwo Architektura
Architektura Wnętrz Architektura Krajobrazu Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Finanse i Rachunkowość Rachunkowość i Finanse ACCA Architektura
Architektura Wnętrz

Filmy - Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Sopocka Szkoła Wyższa to niepubliczna uczelnia działająca w Sopocie od 2000 roku. Kształci w obszarze finansów, biznesu oraz architektury. Studenci mają do dyspozycji kształcenie stacjonarne, stacjonarne weekendowe oraz niestacjonarne. Wysoki poziom kształcenia, dostosowany do potrzeb nowoczesnego rynku pracy sprawia, że uczelnia cieszy się dużym zainteresowaniem osób, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie i nowe kwalifikacje zawodowe.

Architektura i biznes

Sopocka Szkoła Wyższa pozwala w obszarze biznesu na uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na kierunkach finanse i rachunkowość, ekonomia oraz business & languages. Można również uzyskać tytuł inżyniera na kierunku zarządzanie oraz inżynieria produkcji. W obszarze architektury można natomiast studiować architekturę krajobrazu, architekturę wnętrz, wzornictwo oraz architekturę. Programy i plany studiów na wszystkich kierunkach są stale modyfikowane na podstawie współpracy uczelni ze środowiskiem biznesowym. Studenci mają pewność, że uczą się w tych dziedzinach, w których specjaliści są poszukiwani na rynku pracy, zarówno w regionie, jak i w całym kraju i nie tylko. Głównym celem uczelni jest przygotowanie świetnie wykształconych kadr specjalistów w swoich dziedzinach, którzy będą mieli ogromną satysfakcję z pracy zawodowej, a także będą mogli kontynuować kształcenie zgodnie z wybraną ścieżką kariery.

Nacisk na praktyczne umiejętności

W trakcie kształcenia w Sopockiej Szkole Wyższej studenci poznają nie tylko szeroko zakrojoną wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, które są niezbędne w wybranych przez nich zawodach. Zajęcia praktyczne realizowane są w formie ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów, a także praktyki i stażów zawodowych, które są realizowane w firmach oraz instytucjach ściśle współpracujących z uczelnią. Studenci już na etapie kształcenia akademickiego mają możliwość poznania praktycznych aspektów wybranego przez siebie zawodu.

Prace naukowo-badawcze

Sopocka Szkoła Wyższa nie tylko kształci przyszłych adeptów z dziedzin związanych z architekturą i biznesem, ale również prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukową i badawczą. Jest to jeden z najważniejszych zadań, jakie stawiają przed sobą władze uczelni. Dzięki rozbudowanej strukturze uczelni, w trakcie prac naukowo-badawczych mogą realizować się specjaliści i naukowcy z zakresu architektury czy nauk ekonomiczno-społecznych. Pracownicy Sopockiej Szkoły Wyższej, którzy zajmują się badaniami naukowymi, publikują ich wyniki w specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych, tworzą podręczniki i monografie, a także aktywnie uczestniczą w konferencjach i sympozjach naukowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki temu są na bieżąco ze wszystkimi nowościami i aktualnymi trendami w swoich dziedzinach, które następnie mogą przenosić na grunt uczelni, w której pracują na co dzień. Sopocka Szkoła Wyższa jest więc uczelnią, która działa według najlepszych standardów akademickich, które przekładają się na doskonały poziom nauczania i zadowolenie studentów z wyboru uczelni i kierunku studiów.