Znajdź swoje wymarzone studia w Gdańsku

Adres: ul. 3 Maja 25A

80-802 Gdańsk

Tel.: 58 722 08 00 Rekrutacja
tel.: 58 722 08 80 Biuro Rektora

  • http://www.ateneum.edu.pl

Wydział: Nauki o rodzinie

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Asystent i doradca rodzinny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej spec. Mediator i kurator spec. Nauczyciel przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"