Adres: ul. 3 Maja 25A

80-802 Gdańsk

Tel.: 58 722 08 00 Rekrutacja
tel.: 58 722 08 80 Biuro Rektora

  • http://www.ateneum.edu.pl

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające