Znajdź swoje wymarzone studia w Gdańsku

Adres: ul. Łagiewniki 3

80-847 Gdańsk

Tel.: 58 301-31-79

  • http://www.wsse.edu.pl

Wydział: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Animacja kultury Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Pedagogika autyzmu
Pedagogika czasu wolnego Pedagogika lecznicza Pedagogika niepełnosprawnych z terapią zajęciową
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią Pedagogika paliatywna Pedagogika pracy z rodziną
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką Pedagogika uzależnień Wczesna edukacja z logopedią
Zarządzanie społecznościami lokalnymi