Znajdź swoje wymarzone studia w Gdańsku

Ile kosztują studia w Polsce?

Ile kosztują studia w Polsce?


Do najdroższych studiów w Polsce należy zaliczyć kierunki medyczne. Ich koszt niejednokrotnie liczony jest w setkach tysięcy, w zależności od uczelni. Kwoty te dotyczą kształcenia w trybie niestacjonarnym lub stacjonarnym w niepublicznych szkołach wyższych. Studiowanie medycyny od wielu lat wiąże się z wysokimi kosztami, ale inne kierunki również mogą generować opłaty w wysokości kilkuset tysięcy złotych.

Co składa się na koszty studiowania?

Główną składową opłat za studia jest czesne. W przypadku publicznych szkół wyższych czesne nie jest pobierane, pod warunkiem, że studenci wybierają naukę w trybie stacjonarnym. Kształcenie na uczelniach państwowych w trybie zaocznym wymaga uiszczenia czesnego. W przypadku placówek niepublicznych wybór trybu studiów nie ma znaczenia, ponieważ czesne musi opłacić każdy student. Jego wysokość jest określona w regulaminie każdej placówki.

Studia medyczne, czyli najdroższe kierunki w Polsce

Koszty liczone w setkach tysięcy złotych dotyczą kierunków medycznych w trybie zaocznym. Mowa tutaj o studiach lekarskich, lekarsko-dentystycznych czy też kierunku medycznym prowadzonym w języku obcym. Studiowanie pozostałych kierunków medycznych, czyli np. Farmacji, Pielęgniarstwa czy Ratownictwa Medycznego wiąże się z mniejszymi kosztami. Do kosztownych kierunków studiów należy również zaliczyć Weterynarię.

Sprawdź jakie kierunki studiów dostępne są na Wyższej Szkole Ekologi i Zarządzania - https://wseiz.pl/

Kierunki prawnicze i humanistyczne - ile kosztują?

Pięcioletnie studia na kierunku Prawo i Finanse na jednej z warszawskich uczelni niepublicznych generuje łączne koszty w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. Z kolei studiowanie Prawa w tej samej szkole wyższej to koszt niemal 90 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o studia licencjackie, to do najdroższych zaliczyć można Prawo w Zarządzaniu Biznesem. W tym przypadku należy liczyć się z opłatami w wysokości ponad 50 tysięcy złotych. Czesne opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych za cały okres nauki muszą uiścić także studenci Psychologii oraz słuchacze kierunków anglojęzycznych (np. Stosunków Międzynarodowych).

Ile trzeba zapłacić za studia ekonomiczne?

Wśród ekonomicznych kierunków studiów najwięcej trzeba zapłacić za te prowadzone w języku obcym, np. Financial Management, Management oraz Artificial Intelligence. Jeśli chodzi o studia drugiego stopnia, to najdroższy okazał się kierunek Technologie Finansowe - koszt kształcenia to niemal 20 tysięcy złotych.

Studia o profilu informatycznym i technicznym - wysokość opłat

W niepublicznych szkołach wyższych koszt studiów stacjonarnych na kierunkach technicznych to wydatek około 20 tysięcy złotych. Jeśli studenci zdecydują się na zajęcia w języku obcym, to czesne wzrośnie. Kierunki techniczne prowadzone w języku angielskim wiążą się z opłatami oscylującymi wokół kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od danej uczelni.

Wybierz ofertę WSEiZ i obniż koszty studiowania!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie to niepubliczna uczelnia wyższa zaliczana do najlepszych w kraju. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu, wysoki poziom naucznia oraz współpraca z pracodawcami wyróżniają WSEiZ na rynku szkolnictwa wyższego. Uczelnia dla swoich studentów przygotowała programy wsparcia, które pomogą obniżyć koszty studiowania. Do dyspozycji słuchaczy są zniżki i promocje, w tym ulga rodzinna, zniżka we wpisowym na niektórych kierunkach studiów, zniżka w czesnym oraz stypendia pozwalające pokryć comiesięczne koszty nauki.

Data publikacji: 24-04-2024