Znajdź swoje wymarzone studia w Gdańsku


Bezpłatne studia na kierunku pedagogika w Gdańsku

Bezpłatne studia na kierunku pedagogika w Gdańsku

Jeśli jesteś zainteresowany pełną ofertą na kierunku pedagogika w Gdańsku zobacz więcej.

Uniwersytet Gdański

TEKST ALTERNATYWNY


Studia pedagogiczne na Uniwersytecie Gdańskim to studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane na Wydziale Nauk Społecznych. W trakcie kształcenia realizowane są przedmioty ogólne i kierunkowe, między innymi teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, paca pedagoga szkolnego, praca z osobami uzależnionymi, metodyka pracy opiekuńczej i wychowawczej. Na studiach pierwszego stopnia są do wyboru specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną, pedagogika resocjalizacyjna. Studenci mają możliwość pogłębiania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktykach organizowanych w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych, pracach studenckich kół naukowych i międzynarodowych wymianach studenckich. Kształcenie odbywa się pod okiem wybitnych fachowców z różnych dziedzin pedagogiki. Absolwenci studiów są kompleksowo, profesjonalnie przygotowani do pracy w wybranej specjalizacji.

Najbliżej Gdańska możesz bezpłatnie studiować pedagogikę na:

Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie


TEKST ALTERNATYWNY


Pedagogika na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim realizowana jest w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studenci zdobywają szeroki zasób wiedzy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, przygotowują się do pracy w wybranej specjalności: pedagogika opiekuńcza, pedagogika szkolna z animacją kulturalną, doradztwo zawodowe i personalne. Program kształcenia obejmuje nie tylko wykłady z przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, ale również szereg zajęć praktycznych, warsztatów, ćwiczeń, seminariów, a także praktyk zawodowych realizowanych w ośrodkach edukacyjnych czy opiekuńczych. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej kadry naukowej, mają możliwość rozwijania zainteresowań w kołach naukowych, stowarzyszeniach czy programach wymiany studenckiej. Program kształcenia jest nieustannie uaktualniany, dzięki czemu spełnia oczekiwania wymagającego i stale zmieniającego się rynku pracy. Absolwenci studiów pedagogicznych nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wybranej przez siebie specjalizacji.

Zasady rekrutacji na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyniezobacz więcej.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

TEKST ALTERNATYWNY


Studia pedagogiczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego to bogata oferta edukacyjna skierowana do osób, które swoje przyszłe życie zawodowe wiążą z pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W ofercie są jednolite, pięcioletnie studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także pierwszego stopnia logopedia, pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, praca socjalna, pedagogika resocjalizacyjna. Na studiach drugiego stopnia również jest spory wybór modułów i specjalności, które pozwalają na pogłębienie zdobytej wiedzy. Studia obejmują kształcenie w przedmiotach teoretycznych, kierunkowych i specjalizacyjnych, a także bogaty pakiet zajęć praktycznych, ćwiczeń, warsztatów, szkoleń czy seminariów. Studenci mają możliwość kształcenia się pod okiem doświadczonej kadry naukowej oraz specjalistów praktyków, a staże i praktyki zawodowe realizują w najlepszych ośrodkach edukacyjnych oraz opiekuńczych.

Zasady rekrutacji na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyzobacz więcej.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TEKST ALTERNATYWNY


Studia pedagogiczne Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu to bogata oferta edukacyjna, w której zakres wchodzą studia pierwszego i drugiego stopnia. W ramach studiów dostępnych jest wiele specjalizacji, które wybiera się po pierwszym roku. Są to: opieka i wsparcie społeczne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika sądowniczo-penitencjarna, komunikacja społeczna i media, pedagogika szkolna z socjoterapią, resocjalizacja z profilaktyką społeczną. W trakcie kształcenia studenci zdobywają szeroki zakres wiedzy teoretycznej z nauk pedagogicznych, humanistycznych oraz psychologicznych. Mają możliwość uczestniczenia w szeregu warsztatów, projektów, kursów i szkoleń realizowanych nie tylko na macierzystej uczelni, ale również w ramach wymiany międzynarodowej. Kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry specjalistów, a praktyki i staże zawodowe realizują w najlepszych ośrodkach. Absolwenci studiów pedagogicznych są świetnie przygotowanymi specjalistami, którzy nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wybranym przez siebie obszarze specjalizacyjnym.

Zasady rekrutacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zobacz więcej.

Data publikacji: 23-01-2021

Aktualności z Gdańska