Znajdź swoje wymarzone studia w Gdańsku

Adres: ul. Biskupia 24 B

80-875 Gdańsk

Tel.: 58 322-39-89, 58 300-05-19

  • http://www.gwsh.gda.pl

Wydział: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne Edukacja w komunikacji drogowej Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną Pedagogika resocjalizacyjna Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki
Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym Wczesna edukacja z logopedią
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego Wczesna edukacja z nauczaniem języka niemieckiego Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (zobacz specjalizacje)

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Pedagogika ogólna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika resocjalizacyjna
Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (zobacz specjalizacje)