Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

Adres: ul. Biskupia 24 B

80-875 Gdańsk

TEL. (58) 305 08 89 | 305 08 12 | 305 08 11

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Filmy - Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
eXpert w naukach społecznych i inżynierskich

gsw.gda.pl
ADMINISTRACJA | EKONOMIA | KIERUNEK PRAWNO BIZNESOWY
KRYMINOLOGIA | PEDAGOGIKA | ZDROWIE PUBLICZNE
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI |ARCHITEKTURA KRAJOBRAZUlicencjat | inżynier | magister | podyplomowe

dzienne | zaoczne | e-learningowe

Gdańsk, Tczew, Kartuzy, Słupsk, Olsztyn


Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Uczelnia funkcjonuje na rynku od 17 lat - co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszy i na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych. Siedziba uczelni zlokalizowana jest na Biskupiej Górce w Centrum Gdańska. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. GSW umożliwia też naukę w innych miastach w regionie w wydziałach zamiejscowych w Kartuzach, Tczewie, Słupsku i Olsztynie. Uczelnia kształci w ramach dwóch wydziałów: Nauk Społecznych i Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak Administracja, Ekonomia, Kryminologia, Pedagogika, Prawno-Biznesowy, Zdrowie publiczne. Wydział Nauk Inżynierskich również ma bogatą ofertę edukacyjną: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Architektura Krajobrazu. Każdy zaś z kierunków umożliwia studiowanie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania i potrzeby.Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje PKA, tytuł „Jakość Roku” oraz uzyskiwane co roku certyfikaty „Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca”. Potwierdzenie wysokiej jakość usług edukacyjnych GSW - eXperta w naukach społecznych i inżynierskich, oznacza że uczelnia działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki do studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci GSW rozwijają swoje zainteresowania w kołach naukowych, należą do organizacji studenckich, uczestniczą w konferencjach naukowych, piszą i publikują artykuły w wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli praktyków. Są wśród nich zarówno wykładowcy mogący poszczycić się licznymi publikacjami oraz bogatym doświadczeniem akademickim, jak i osoby zatrudnione na eksponowanych stanowiskach, mające znaczny dorobek zawodowy.


Naszym studentom oferujemy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków,
 • wyjazdy, płatne staże i praktyki z programu Erasmus+
 • rozbudowany system stypendialny,
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW,
 • liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów
 • własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne
 • dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii,
 • naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie - budynek wybudowany w latach 1828 - 1833 jako Reduta Koszarowa.

 • ERASMUS +:

  Gdańska Szkoła Wyższa wraz z Europejskim Programem Wymiany Studentów Erasmus+, umożliwia studentom darmowe wyjazdy za granicę. Studenci mają możliwość poznania innych krajów, ich kultur i języków oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”. Gdańska Szkoła Wyższa w ramach wyjazdów, staży i praktyk dla Studentów GSW ma podpisane umowy z uczelniami partnerskimi z Chorwacji, Portugalii, Francji, Belgii i Hiszpanii.


  DARMOWY KURS Z MATEMATYKI


  Bardzo istotną inicjatywą GSW, szczególnie dla osób studiujących kierunki inżynierskie, jest darmowy kurs matematyki, którego celem jest wyrównanie poziomu wiedzy, oraz w przypadku osób mających przerwę w nauce, odświeżenie i przypomnienie wiadomości nieco zapomnianych - idealne przygotowanie i wprowadzenie do zajęć z przedmiotów ścisłych, które stanowią istotę studiów inżynieryjnych. Kurs ten odbywa się na początku pierwszego semestru.  Kierunki i specjalności studiów - Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

  Gdańska Szkoła Wyższa oferuje studia:

  LICENCJACKIE (6 sem.)
  Kierunek PRAWNO-BIZNESOWY NOWOŚĆ

  ZDROWIE PUBLICZNE - NOWOŚĆ
  zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia
  zarządzanie bezpieczeństwem żywności
  zdrowie psychiczne i terapia uzależnień
  organizacja i zarządzanie pomocą społeczną
  andragogika z elementami terapii

  KRYMINOLOGIA
  penitencjarna
  kuratorska
  kryminalistyka
  patologie społeczne

  ADMINISTRACJA
  administracja biznesowa
  administracja europejska
  administracja publiczna
  administracja zdrowia publicznego
  bezpieczeństwo danych osobowych - NOWOŚĆ
  bezpieczeństwo publiczne
  finanse i rachunkowość

  EKONOMIA
  finanse i rachunkowość
  polityka ludnościowa
  zarządzanie
  projekty unijne

  PEDAGOGIKA
  psychopedagogika z terapią pedagogiczną
  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  INŻYNIERSKIE (7-sem.)

  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
  inżynieria budownictwa
  inżynieria ochrony środowiska
  inżynieria produkcji
  logistyka i zarządzanie transportem
  mechatronika


  ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
  inżynieria krajobrazu


  MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE

  ADMINISTRACJA (4-sem.)
  administracja
  finanse i rachunkowość
  psychopedagogika pracy
  zarządzanie
  zarządzanie projektami unijnymi

  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (3 i 4 –sem.)
  inżynieria zarządzania
  odnawialne źródła energii
  systemy mechatroniczne - NOWOŚĆ
  zarządzanie jakością
  zarządzanie logistyką
  zarządzanie projektami innowacyjnymi -NOWOŚĆ
  zarządzanie zasobami ludzkimi

  PODYPLOMOWE

  Nauczycielskie i pedagogiczne:
  Chemia z elementami informatyki
  Doradztwo zawodowe i edukacyjne
  Fizyka z elementami informatyki
  Mechatronika w kształceniu zawodowym
  Przygotowanie pedagogiczne

  Z zakresu zarządzania i inne:
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Grafika w reklamie
  Psychologia biznesu dla menedżerów
  Rachunkowość i doradztwo podatkowe
  Zarządzanie administracją publiczną
  Zarządzanie antykryzysowe
  Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
  Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty
  Zarządzanie projektem
  Zamówienia publiczne
  Zarządzanie w ochronie zdrowia
  Master of Business Administration w ochronie zdrowia NOWOŚĆ
  Master of Public Administration - NOWOŚĆ
  Rolnictwo - NOWOŚĆ

  Kursy

  Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych
  Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie
  Kursy maturalne: matematyka, j. polski, j. obce
  Kursy językowe: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski

  rekrutacja gsw


  Rekrutacja na studia odbywa się dwa razy do roku – na semestr zimowy rozpoczynający się w październiku (rekrutacja trwa od maja do października) i na semestr letni rozpoczynający się w lutym/marcu, (rekrutacja trwa od grudnia do marca). Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

  W zależności od stopnia studiów i kierunku, kończą się one uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra. Natomiast po ukończeniu studiów podyplomowych, uczelnia wydaje świadectwo potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia w danym zakresie studiów. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)- w postaci zjazdów co dwa tygodnie w weekend lub e-learningowe tj. (około 40% to konsultacje i egzaminy w uczelni, reszta to materiały udostępnianie na platformie Moodle do samodzielnej nauki). Ogromne doświadczenie w nauczaniu – przekazywniu eXperckiej wiedzy oraz wykwalifikowana kadra dydaktyczne z dużą wiedzą praktyczną i dorobkiem naukowym umożliwia kształcenie Studentów na najwyższym poziomie.

  Kontakt - Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

  GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA

  GDAŃSK
  Siedziba Uczelni: Biskupia 24 B, 80-875 GDAŃSK, tel. (58) 305 08 12, (58) 305 08 89
  Sekretariat: tel. (58) 305 08 89 wew. 31, gsw@gsw.gda.pl
  Rekrutacja GSW: tel. (58) 305 08 89, (58) 305 08 12 wew. 46, rekrutacja@gsw.gda.pl uczelni


  KARTUZY- Mściwoja II 24 |586812180 | 6000 11 673 | kartuzy@gsw.gda.pl
  TCZEW - Parkowa 1 | 58 530 01 29 | 696 023 554 | tczew@gsw.gda.pl
  OLSZTYN - Jagiellońska 47 | 89 533 04 29 | olsztyn@gsw.gda.pl
  SŁUPSK - ul. Koszalińska 9 | 59 841 47 45 | slupsk@gsw.gda.pl


  GSW.GDA.PL

  ZAPRASZAMY NA STUDIA!