0:00 - 0:00

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

Adres: ul. Biskupia 24 B

80-875 Gdańsk

TEL. (58) 305 08 89 | 305 08 12 | 305 08 11

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Administracja (zobacz kierunki) Kryminologia (zobacz kierunki) Prawo w biznesie (zobacz kierunki)
Logistyka Zarządzanie Management (w jęz. angielskim)
Bezpieczeństwo wewnętrzne Pedagogika

Studia Inżynierskie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Administracja (zobacz kierunki) Zarządzanie i inżynieria produkcji (zobacz kierunki) Zarządzanie
Management (w jęz. angielskim) Kryminologia i kryminalistyka

Filmy - Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
eXpert w naukach społecznych i inżynierskich

gsw.gda.pl
ADMINISTRACJA | PRAWO W BIZNESIE |
KRYMINOLOGIA | LOGISTYKA | ZARZĄDZANIE | MANAGEMENT | BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE | PEDAGOGIKA | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

II STOPNIA:

ADMINISTRACJA | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA | ZARZĄDZANIE | MANAGEMENT - (studia w języku angielskim)

licencjat | inżynier | magister | podyplomowe

dzienne | zaoczne | e-learningowe

Gdańsk | Tczew | Braniewo


Historia GSW

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. Do 2011 r. uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. Gdańska Szkoła Wyższa jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz uzyskiwane już od 14 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku". GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci GSW mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, klubach sportowych oraz publikowania artykułów naukowych bądź wyników swoich badań w wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym - nauka na odległość). Uczelnia korzystając z platformy Teams wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej i przebywającym za granicą. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.


Naszym Studentom zapewniamy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków,
 • dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii,
 • rozbudowany system stypendialny,
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW,
 • liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów
 • własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne
 • naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie Reduty Koszarowej z 1828 r.

 • Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:

  • studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
  • studia drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
  • studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).

  Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), na wydziałach: Nauk Inżynierskich i Nauk Społecznych. Naukę można podjąć też w Wydziałach Zamiejscowych w: Tczewie, Słupsku, Olsztynie i Braniewie. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

  Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym) i kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.

  Studia podyplomowe nadają kwalifikacje i uprawnienia w danym zakresie, naukę można podjąć po studiach I lub II stopnia.  Kierunki i specjalności studiów - Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

  STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (6-semestralne)

  Kierunek: ADMINISTRACJA
  Specjalności:

  • Administracja publiczna
  • Administrowanie informacją
  • Administracja zdrowia publicznego
  • Zarządzanie w Administracji

  Kierunek: PRAWO W BIZNESIE
  Specjalność:

  Language in Business and Law - Na specjalności "Language in Business and Law" prowadzonej na kierunku "Prawo w biznesie" przedmioty specjalnościowe prowadzone są w języku angielskim.


  Kierunek: KRYMINOLOGIA
  Specjalności:

  • Kryminalistyka
  • Patologie społeczne

  Kierunek: PEDAGOGIKA
  Specjalności:

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

  Kierunek: ZARZĄDZANIE
  Specjalności:

  • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie usługami publicznymi

  Kierunek: MANAGEMENT* (studia w języku angielskim)
  * w organizacji

  Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE*
  * w organizacji

  STUDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne)

  Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
  Specjalizacje:

  • Informatyka w zarządzaniu
  • Inżynieria budownictwa
  • Inżynieria ochrony środowiska
  • Mechatronika
  • Inżynieria produkcji
  • Logistyka i zarządzanie transportem

  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne)

  Kierunek: ADMINISTRACJA
  Specjalizacje:

  • Administracja
  • Zarządzanie
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Kierunek: KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA*
  * w organizacji

  Kierunek: ZARZĄDZANIE*
  * w organizacji

  Kierunek: MANAGEMENT* (studia w języku angielskim)
  * w organizacji


  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
  (3 semestralne dla osób z dyplomem inżyniera i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)

  Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
  Specjalizacje:

  • Zarządzanie logistyką
  • Odnawialne źródła energii
  • Inżynieria zarządzania
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  STUDIA PODYPLOMOWE

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Master of Business Administration
  • Uwarunkowania i organizacja rolnictwa
  • Zarządzanie administracją publiczną
  • Zarządzanie placówkami oświatowymi
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Inspektor Ochrony Danych
  • Strategia kryminalistyczna w zapobieganiu przestępczości
  • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
  • Prawo medyczne
  • Prawo budowlane dla inżynierów.
  • Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych
  • Zarządzanie w transporcie drogowym
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem
  • Doradztwo zawodowe i coaching kariery

  Rekrutacja na studia

  Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego, drugiego stopnia i studia podyplomowe na wszystkie kierunki. Studia są dostępne w trybie stacjonarnym - dziennym i niestacjonarnym: zaocznym i e-learningowym. Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

  • na semestr zimowy, w okresie od maja do września, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
  • na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w marcu.

  Zasady rekrutacji - kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.


  Kontakt - Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

  Gdańska Szkoła Wyższa

  ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk

  tel. (58) 305 08 12, (58) 305 08 89

  gsw@gsw.gda.pl

  www.gsw.gda.pl


  Biuro Rekrutacji

  tel. 305 08 12 w.46, (58) 305 08 89 w. 46

  rekrutacja@gsw.gda.pl

  www.facebook.com/gdanska.szkola.wyzsza


  Wydziały zamiejscowe

  TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, tczew@ gsw.gda.pl

  BRANIEWO ul. Wiejska 2, tel. 604 051 736, braniewo@gsw.gda.pl