Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku

Adres: ul. Pelplińska 7

80-335 Gdańsk

TEL. 58 769 08 00/02/03/04

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Kosmetologia - studia I stopnia (licencjackie) Dietetyka - studia I stopnia (licencjackie) Cosmetology - studia w języku angielskim
Dietetics - studia w języku angielskim

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Kosmetologia - studia II stopnia (magisterskie) (zobacz specjalizacje) Dietetyka - studia II stopnia (magisterskie)

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie Physiotherapy - studia w języku angielskim

Galeria ZDJĘĆ

Nasza Misja - Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku

MISJA

Misją uczelni jest wprowadzenie na rynek pracy wykwalifikowanej kadry pracowników, zgodnie z potrzebami rynku w kraju czy za granicą.


WIZJA

Wyższa Szkoła Zdrowia zapewnia studentom:

 • materialne i intelektualne warunki rozwoju,
 • uzyskania dyplomu i kwalifikacji zgodnej z potrzebami rynku,
 • Absolwenci uzyskują przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy,
 • potencjalni pracodawcy mają szansę na zdobycie wartościowych pracowników,
 • pracownicy uczelni mają zagwarantowane satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju czy wsparcie podczas badań naukowych,
 • Uczelnia bierze aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.
 • Siedziba uczelni - Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku

  Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku mieści się w nowoczesnym, czterokondygnacyjnym budynku, który swoją bryłą jest doskonale skomponowany z okolicznym charakterem zabudowy. We wnętrzu kryje wiele nowoczesnych rozwiązań wzorowanych na najnowszych osiągnięciach architektury światowej.

  Stuenci mogą kształcić się w wielu doskonale wyposażonych pracowniach przedmiotowych oraz salach wykładowych i ćwiczeniowych. Wnętrza są bardzo nowoczesne, jasne i zaopatrzone w niezbędny sprzęt laboratoryjny, potrzebny do efektywnej nauki chemii kosmetyczna czy mikrobiologii.

  Audytorium na 365 osób jest klimatyzowane i doskonale wyposażone w sprzęty audiowizualne, w tym projektor multimedialny czy ekran, na którym prezentowane są atrakcyjne treści dla studentów. Wszyscy mogą skorzystać bezprzewodowego Internetu Wi-Fi.

  Nie zapomniano o bezpieczeństwie i udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. Budynek został wyposażony w windy i podjazdy, dzięki którym znikną bariery podczas sprawnego poruszania się po uczelni.

  Rekrutacja - Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku

  Terminy rekrutacji na studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie:
 • na semestr zimowy (zajęcia od października) – trwa od 15 marca do 15 września
 • na semestr letni (zajęcia od marca) – trwa od 15 listopada do 15 lutego


 • Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:
 • na semestr zimowy (zajęcia od października) –trwa od 15 marca do 15 września
 • na semestr letni (zajęcia od marca) – trwa od 15 listopada do 15 lutego


 • Warunki rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie) i jednolite studia magisterskie

  1. Brak egzaminów wstępnych
  2. Brak weryfikacji przedmiotów wybranych na maturze oraz osiągniętych wyników
  3. Decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, wystarczy, że złożysz KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.

  Warunki rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)
  1. Brak egzaminów wstępnych
  2. Decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, wystarczy, że złożysz KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.
  3. O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:

  KOSMETOLOGIA
 • posiada tytuł zawodowy: magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, oraz
  ukończyła studia wyższe w przynajmniej jednym z poniższych obszarów kształcenia:
 • nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinach: nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej,
 • nauk ścisłych w dziedzinie nauk chemicznych,
 • nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk biologicznych,jeśli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.


 • DIETETYKA
 • posiada dyplom ukończenia przynajmniej studiów pierwszego stopnia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dziedzinie nauk
  rolniczych w dyscyplinie technologii żywności i żywienia

 • AZS i Koła Naukowe - Wyższa Szkoła Zdrowia (WSZ) w Gdańsku

  Koło naukowe DermoLab WSZ rozwija zainteresowania, poszerza wiedzę i doskonali umiejętności praktyczne studentów w zakresie kosmetologii. Do podstawowych aktywności koła należą również prowadzenie prac badawczych, popularyzacja wiedzy, wymiana doświadczeń z innymi kołami naukowymi, towarzystwami i organizacjami oraz udział w konferencjach.

  Koło Naukowego Dietetyka WSZ jest podejmuje działania z zakresu popularyzacji wiedzy na temat żywności i żywienia, edukacji prozdrowotnej i żywieniowej oraz prowadzi prace badawcze. Organizuje dyskusje tematyczne ze specjalistami do spraw żywności i żywienia oraz promocję szkoły.

  Koło naukowe FizjoTeam WSZ łączy osoby zainteresowane tematyką fizjoterapii i rehabilitacji oraz organizuje spotkania poświęcone zagadnieniom związanych z szeroko pojętą rehabilitacją i fizjoterapią (spotkania instruktażowe, wykłady, szkolenia).

  Polecane Uczelnie w Gdańsku