Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Adres: ul. Brzegi 55

80-045 Gdańsk

TEL. 58 683-59-75

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Studia Inżynierskie

Lista wydziałów/kierunków

Wydział Informatyki (zobacz kierunki)

Galeria ZDJĘĆ

Wydział Zamiejscowy Informatyki PJWSTK w Gdańsku - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Wydział Zamiejscowy Informatyki PJWSTK w Gdańsku rozpoczął działalność w 2007 roku. Wydział prowadzi studia inżynierskie w trybie dziennym i zaocznym na kierunku Informatyka.

Sale wykładowe oraz laboratoria specjalistyczne wyposażane są w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy i oprogramowanie. PJWSTK oferuje doskonałe warunki studiów w małych grupach, indywidualne stanowiska komputerowe dla każdego studenta, możliwość samodzielnej pracy w pracowniach komputerowych poza godzinami zajęć. Na Uczelni stopniowo będą uruchamiane specjalistyczne laboratoria: Multimediów, Sieci Komputerowych, Elektroniki, Baz Danych, Animacji i Grafiki 3D.

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków, spośród których wielu uzyskało tytuły naukowe lub ma za sobą wieloletnie staże w zagranicznych ośrodkach naukowych. To właśnie umożliwia prowadzenie studiów dziennych również z wykładowym językiem angielskim, na równie wysokim poziomie, co w języku polskim. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się w dni powszednie , natomiast na studiach zaocznych w trybie zjazdów weekendowych (co drugi weekend tj. soboty-niedziele). Studenci wnoszą jednorazową opłatę wpisową oraz opłaty miesięczne. Opłaty są ustalane kontraktem na cały okres studiów.

Najlepsi studenci w ramach programu Socrates/Erasmus będą mogli wyjeżdżać na studia do partnerskich Uczelni zagranicznych w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech. Studenci będą mogli też pogłębiać swoje zainteresowania uczestnicząc aktywnie w kołach naukowych.

Prawa Studenckie
Studentom Wydziału Zamiejscowego PJATK przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności do zniżek (np. w komunikacji publicznej), stypendiów naukowych i socjalnych .

System stypendialny
W PJATK istnieje rozbudowany system stypendialny. Studentom przysługują nagrody Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, specjalne (dla osób niepełnosprawnych), sportowe oraz zapomogi (wypłacane w nagłych przypadkach losowych). Najlepsi studenci otrzymują również redukcje czesnego za bardzo dobre wyniki w nauce.

Pomoc materialna
Spis informacji na temat pomocy materialnej dostępny jest na podstronie Pomoc materialna

Dla studentów - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Języki obce

Nauka języka angielskiego w PJWSTK dostosowana jest do stopnia znajomości języka z jakim studenci rozpoczynają studia. Największy nacisk położony jest na naukę Business English - poza zagadnieniami gramatyki, studenci rozwijają umiejętności przydatne w środowisku pracy, np.: przygotowanie i wygłoszenie profesjonalnej prezentacji czy napisanie dobrego CV. Kurs języka angielskiego na studiach dziennych trwa 4 godz. tygodniowo, natomiast w trybie zaocznym 2 godz. podczas każdego zjazdu. Lektorat trwa przez cały okres studiów. Pod koniec studiów, studenci mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) organizowanego w PJWSTK przez LCCI IQ - Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową.

Praktyki

Studenci Informatyki zobowiązani są do odbycia ośmiotygodniowych praktyk studenckich. Zaliczenie praktyk jest warunkiem uzyskania dyplomu. W celu ułatwienia studentom znalezienia interesujących ofert opracowany został portal praktyk. Praktyki są bezpłatne, a pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z ich przebiegiem. Niektóre firmy decydują się jednak płacić praktykantom lub proponują podpisanie umowy o prace.

Studia w języku angielskim

PJWSTK w Gdańsku planuje uruchomienie studiów anglojęzycznych. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, bazować będzie się na anglojęzycznych wersjach oprogramowania. W tych samych grupach studiować będą studenci polscy i z uczelni zagranicznych, którzy w ramach wymiany zaliczają wybrany semestr w PJWSTK. Program wzbogacony zostanie o wykłady gościnne wykładowców z zagranicznych uniwersytetów partnerskich. Ukończenie studiów w
w/w trybie będzie dokumentowane anglojęzycznym Suplementem do Dyplomu, odpowiadającym standardom obowiązującym w Unii Europejskiej. Zasady rekrutacji do grup anglojęzycznych są podobne do zasad w PJWSTK w Warszawie.

Kontakt - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych -
Wydział Zamiejscowy w Gdańsku
ul. Brzegi 55
80-045 Gdańsk
tel. (0-58) 683-59-75

Dojazd liniami ZKM w Gdańsku:

Przystanek autobusowy: Sandomierska

Dojazd z przystanku Dworzec Główny PKP w Gdańsku liniami:

151, 154, 189, 200, 205, 207, 210, 256

Polecane Uczelnie w Gdańsku