Znajdź swoje wymarzone studia w Gdańsku

Adres: ul. 3 Maja 25A

80-802 Gdańsk

Tel.: 58 722 08 00 Rekrutacja
tel.: 58 722 08 80 Biuro Rektora

  • http://www.ateneum.edu.pl

Wydział: Pedagogika

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

spec. Edukacja i opieka nad małym dzieckiem spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim
spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną spec. Opieka nad ludźmi starszymi
spec. Resocjalizacja z socjoterapią spec. Resocjalizacja z terapią uzależnień spec. Wychowanie przedszkolne z kształtowaniem artystycznym dziecka

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

spec. Diagnoza i terapia pedagogiczna spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia dające uprawnienia nauczycielskie)
spec. Pedagogika dorosłych - zarządzanie zasobami ludzkimi spec. Pedagogika dorosłych i aktywizacja ludzi starszych spec. Pedagogika ogólna
spec. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza spec. Pedagogika resocjalizacyjna spec. Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka