Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A - www.studiagdansk.com

top

Strona główna

Studia Gdańsk
img_ucz
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
logo_ucz

80-266 Gdańsk, woj. pomorskie

al. Grunwaldzka 238A zobacz na mapie>>

tel.: 58 522 75 19, 58 522 75 21

www: www.wsb.gda.pl

e-mail: rekrut@wsb.gda.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Kryminalistyka

Obrona Cywilna i ochrona ludności NOWOŚĆ

Służby specjalne i policyjne

Filologia

Angielski, hiszpański, niemiecki lub norweski ( do wyboru) w biznesie

Tłumaczenia- język angielski, hiszpański lub niemiecki

Finanase i Rachunkowość

Analityk rynku finansowego

Bankowość i Innowacje Finansowe

Doradca finansowy klienta

International business and finance (studia anglojęzyczne)

Obsługa funduszy inwestycyjnych

Podatki i doradztwo Podatkowe

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Informatyka

Administrator baz danych

Bezpieczeństwa systemów informatycznych (studia inżynierskie)

Inżynieria sieci komputerowych (studia inżynierskie)

Inżynieria testów oprogramowania (studia inżynierskie)

Mulitmedia i grafika komputerowa

Programowanie (studia inżynierskie)

Social media

Logistyka

Inżynieria produkcji (studia inżynierskie)

Logistyka i spedycja

Logistyka międzynarodowa

Logistyka portów morskich

Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów transportowych (studia inżynierskie )

Spedycja morska i lotnicza

Pedagogika

Pedagogika i psychologia człowieka

Prawo w biznesie

Prawo i finanse

Prawo i zarządzanie

Psychologia w biznesie

Turystyka i rekreacja

Gastronomia i dietetyka

Hotelarstwo

Odnowa bilogiczna z elementami fizjoterapii

Turystyka skndynawska

Turystyka uzdrowiskowa, SPA & wellness

Zarządzanie

Gospodarowanie nieruchomościami

Marketing i nowe media

Zarządzanie projektami

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Finanase i Rachunkowość

Analityk rynku finansowego

Logistyka

Pedagogika

Zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

Prawo (jednolite 5-letnie studia magisterskie)

Prawo

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Założyciel

Założycielem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej szkoły Bankowej Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie i Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, wraz z Wydziałem Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Misją TEB Akademia jest bycie „profesjonalnym partnerem w rozwoju uczelni”. Założyciel realizuje strategię skoncentrowanego rozwoju grupy Wyższych Szkół Bankowych. Specjalizuje się w doradztwie w takich obszarach działalności szkolnictwa wyższego jak : * zarządzanie szkołami wyższymi * strategie rozwoju szkół wyższych * marketing na rynku edukacyjnym * systemy informatyczne * pozyskiwanie funduszy unijnych * współpraca akademicka i międzynarodowa Dynamicznie rozwijające się TEB Akademia zatrudnia ponad 70 osób na terenie całej Polski. Korzenie organizacji sięgają wczesnych lat 90-tych, pionierskich lat niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce. Status prawny: Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000096209 REGON 631249751 NIP 778-13-41-402 Więcej informacji na stronie www.teb-akademia.pl Obecnie Wyższe Szkoły Bankowe są w 9 miastach: Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń i Wrocław.

O uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 10 uczelni. Od 15 lat utrzymujemy się w czołówce szkół niepublicznych w regionie. Według pracodawców jesteśmy najlepszą uczelnią niepaństwową w województwie pomorskim (według rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” przeprowadzonego w 2011 r.). Nasza wizja to przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w świecie biznesu.

Uczelnia nr 1
WSB już od 15 lat kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, gospodarczym i finansowym. Kilkunastoletni dorobek to świadectwo nie tylko stabilnej pozycji, ale i profesjonalnej kadry oraz wypracowanych metod dydaktycznych. Dodatkowym potwierdzeniem są wyniki ogólnopolskich rankingów, w których WSB w Gdańsku zajmuje niezmiennie wysokie pozycje:

„Home & Market”
W rankingu najlepszych uczelni ekonomicznych przygotowanym przez miesięcznik ekonomiczny Home & Market, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zajęła 1 miejsce uczelni niepublicznych w województwie pomorskim!

WPROST
Program MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku zajął 15 miejsce w skali kraju w rankingu studiów MBA w Polsce, według tygodnika "WPROST".

WPROST
W tegorocznym rankingu uczelni wyższych tygodnika „WPROST” Wyższe Szkoły Bankowe zostały ocenione jako najlepsza grupa uczelni biznesowych w Polsce, tym samym zajmując też 3 miejsce w Polsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych.

Od momentu założenia Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jej baza materialna systematycznie się powiększa i unowocześnia. W ostatnim roku Uczelnia oddała kolejne sale wykładowe i ćwiczeniowe. Obecnie łączna powierzchnia Uczelni wynosi ponad 6 tysięcy m2.

Dobra lokalizacja
Wyższa Szkoła Bankowa mieści się w centrum Gdańska, przy ulicy Dolna Brama 8, w pobliżu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dobre połączenie komunikacyjne z Dworca Głównego PKP i PKS to niewątpliwe atuty lokalizacji Uczelni.

W zmodernizowanym budynku znajdują się: siedziba władz rektorskich i kanclerskich Uczelni, dział współpracy zagranicznej, biuro karier, stanowisko ds. płatności studenckich, aula i pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

Zajęcia odbywają się ponadto w budynku przy ulicy Augustyńskiego, gdzie znajduje się przestronna aula oraz w budynku przy ulicy Żabi Kruk, w którym mieszczą się: dziekanat, pokoje dziekanów, obsługa stypendialna, biuro organizacji studenckich,nowocześnie wyposażone aule, sale wykładowe i ćwiczeniowe, a także biblioteka i czytelnia. Oba budynki zlokalizowane są w odległości 300 metrów od głównej siedziby Uczelni.

W dniu 28 marca Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni zawarły porozumienie w sprawie włączenia SWPD w struktury WSB. Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni zostanie włączona w struktury WSB w Gdańsku, jednak potencjał jaki SWPD wypracowała przez lata - nie zniknie. SWPD to uczelnia, o której dorobku i wysokiej pozycji kierunku Prawa świadczą m.in. czołowe miejsca zajmowane w rankingach.

Władze

Rektor: prof. nadzw. dr hab. Jan Wiśniewski
Kanclerz: mgr Emilia Michalska
Wicekanclerz: mgr inż. Małgorzata Bednarek
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania: dr Marcin Kalinowski
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania: dr Artur Kozłowski
Prodziekan: dr Michał Pronobis
Prodziekan: dr Ewa Magier- Łakomy
Konwent Wyższej Szkoły Bankowej kieruje działalnością uczelni. W jego skład wchodzą: kanclerz, rektor, wicekanclerz i przedstawiciele założyciela WSB oraz przedstawiciele studentów uczelni.

Senat Wyższej Szkoły Bankowej sprawuje nadzór nad działalnością naukowo-dydaktyczną uczelni. Tworzą go władze rektorskie i dziekańskie.

Baza dydaktyczna

NOWOCZESNE SALE
Od momentu założenia Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jej baza materialna systematycznie się powiększa i unowocześnia. W ostatnim roku Uczelnia oddała kolejną aulę na 300 osób, sale ćwiczeniowe i pracownie komputerowe. Obecnie łączna powierzchnia Uczelni wynosi blisko 5 tysięcy metrów kwadratowych.

DOBRA LOKALIZACJA
Wyższa Szkoła Bankowa mieści się w centrum Gdańska, przy ulicy Dolna Brama 8, w pobliżu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w samym centrum Gdyni, na ulicy Kołłątaja 1 w budynku MIR. Dobre połączenie komunikacyjne z Dworca Głównego PKP i PKS to niewątpliwe atuty lokalizacji Uczelni. W zmodernizowanym gdańskim budynku znajdują się: siedziba władz Uczelni, dziekanat, administracja, biuro organizacji studenckich, aula, sale wykładowe oraz pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, w budynku MIR jest Biuro Rekrutacji, a wkrótce swoje podwoje otworzą dziekanat i sale wykładowe.

Zajęcia odbywają się w budynku Unimoru, w którym mieszczą się nowocześnie wyposażone sale wykładowe i ćwiczeniowe, aule, Biuro Karier, a także biblioteka i czytelnia. Oba budynki zlokalizowane są w odległości 300 metrów od głównej siedziby Uczelni.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada 8 nowoczesnych pracowni komputerowych, w których znajduje się 154 stanowiska. Pracownie są dobrze wyposażone, wygodne i dobrze oświetlone. Odbywają się w nich nie tylko zajęcia z informatyki, ale także niektóre ćwiczenia np. ze statystyki czy ekonometrii.

Dlaczego warto studiować w WSB

8 powodów dlaczego powinieneś wybrać studia w Wyższej Szkole Bankowej

Bogata oferta edukacyjna
Zaplanuj ścieżkę kariery z Wyższą Szkołą Bankową. Możesz wybierać studia spośród 8 kierunków na studiach I stopnia lub kontynuować naukę na studiach II stopnia (3 kierunki). W ofercie Uczelni znajdziesz także przydatne w rozwijaniu kompetencji studia podyplomowe.

Praktyczny program nauczania
Jako uczelnia biznesu stawiamy na praktykę. Programy nauczania konsultowane są
z przedstawicielami poszczególnych branż, aby jak najlepiej odzwierciedlić realia gospodarcze. Studenci zdobywają doświadczenie zawodowe podczas staży i praktyk, a uczelniane Biuro Karier organizuje dodatkowe szkolenia i warsztaty.

Dobra organizacja
W Wyższej Szkole Bankowej cenimy Twój czas. Zajęcia mają formę warsztatów i case studies, dzięki którym szybciej przyswoisz wiedzę. Platforma Moodle umożliwi Ci dostęp do notatek i niezbędnych materiałów dydaktycznych on-line.

Nowoczesna
Innowacyjne rozwiązania w Wyższej Szkole Bankowej to nie tylko Extranet i Moodle, ale także Wi-Fi w budynkach Uczelni oraz kioski internetowe, dzięki którym w każdej chwili możesz połączyć się z internetem. Więcej

Wiarygodna Uczelni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku to uczelnia wyższa należąca do największego holdingu edukacyjnego w Polsce, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB-Akademia, który posiada swoje placówki w 9 miastach: Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń i Wrocław. W 2012 roku powstały nowe lokalizacje realizujące studia podyplomowe. Są to: Grudziądz, Łódź, Olsztyn i Włocławek.

Twój kapitał na studia
Studia w uczelni biznesu możesz potraktować jak inwestycję w swój rozwój zawodowy. W WSB dokładamy starań, aby poniesiony przez studentów koszt był jak najmniejszy. Dzięki elastycznemu systemowi opłat sam decydujesz, kiedy i jak chcesz płacić za studia. Różnorodne stypendia pozwalają ograniczyć wydatki na czesne.

Dyplom zagranicznej uczelni
Uczelnia daje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu – WSB i dyplomu jednej z współpracujących zagranicznych uczelni. Wyższa Szkoła Bankowa umożliwia zdobycie dyplomu ESC Troyes i California International Business University. Taki dyplom to Twój dodatkowy atut na rynku pracy.

Uznana Marka
Podejmując naukę w Wyższej Szkole Bankowej możesz liczyć na to, że dyplom ukończenia studiów będzie rozpoznawalny przez pracodawców. Bankowa to Uczelnia, która co roku zajmuje najwyższe miejsca w rankingach. Jest nagradzana za jakość świadczonych usług. Ponadto aktywnie uczestnicząc w życiu gospodarczy regionu i kraju.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
WSB zaprasza do konkursu inicjatyw studenckich

WSB zaprasza do konkursu inicjatyw studenckich

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie Najlepsza Inicjatywa Studencka. Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów szukających dofinansowania swoich pomysłów. Termin nadsyłania projektów konkursowych upływa 19 listopada br., a pula nagród w tegorocznej ...

czytaj więcej >>

GSW zaprasza na całoroczne kursy językowe i dla maturzystów

GSW zaprasza na całoroczne kursy językowe i dla maturzystów

Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w całorocznych kursach językowych, których adresatami są zarówno studenci, jak i maturzyści przygotowujący się do przyszłorocznego egzaminu. Szkolenia organizowane są przez Studium Języków Obcych GSW. Osoby zainteresowane udziałem ...

czytaj więcej >>

Politechnika Gdańska uruchamia nowy portal – MOST Wiedzy

Politechnika Gdańska uruchamia nowy portal – MOST Wiedzy

W dniu 31 sierpnia br. Politechnika Gdańska uruchomiła nowy portal MOST Wiedzy, którego celem jest ułatwienie dostępu do bazy naukowej uczelni. Z innowacyjnego projektu skorzystają nie tylko przedsiębiorcy i środowisko naukowe, ale także wszystkie osoby zainteresowane otwartą, ...

czytaj więcej >>

Rekrutacja na UG rusza już 20 czerwca!

Rekrutacja na UG rusza już 20 czerwca!

W dniu 20 czerwca br. Uniwersytet Gdański rozpocznie rekrutację na nowy rok akademicki 2017/2018. Uczelnia prowadzić będzie nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. Łącznie Uniwersytet przygotował 15 546 miejsc na kierunkach prowadzonych ...

czytaj więcej >>

WSTiH w Gdańsku zaprasza na Letni kurs języka polskiego 2017

WSTiH w Gdańsku zaprasza na Letni kurs języka polskiego 2017

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznym Letnim kursie języka polskiego. Jest to już kolejna edycja szkolenia połączonego z licznymi atrakcjami, organizowana przez uczelnię. Dwutygodniowy kurs trwać będzie od 18 do 29 września ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy