Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A - www.studiagdansk.com

top

Strona główna

Studia Gdańsk
img_ucz
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
logo_ucz

80-266 Gdańsk, woj. pomorskie

al. Grunwaldzka 238A zobacz na mapie>>

tel.: 58 522 75 19, 58 522 75 21

www: www.wsb.gda.pl

e-mail: rekrut@wsb.gda.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Kryminalistyka

Obrona Cywilna i ochrona ludności NOWOŚĆ

Służby specjalne i policyjne

Filologia

Angielski, hiszpański, niemiecki lub norweski ( do wyboru) w biznesie

Tłumaczenia- język angielski, hiszpański lub niemiecki

Finanase i Rachunkowość

Analityk rynku finansowego

Bankowość i Innowacje Finansowe

Doradca finansowy klienta

International business and finance (studia anglojęzyczne)

Obsługa funduszy inwestycyjnych

Podatki i doradztwo Podatkowe

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Informatyka

Administrator baz danych

Bezpieczeństwa systemów informatycznych (studia inżynierskie)

Inżynieria sieci komputerowych (studia inżynierskie)

Inżynieria testów oprogramowania (studia inżynierskie)

Mulitmedia i grafika komputerowa

Programowanie (studia inżynierskie)

Social media

Logistyka

Inżynieria produkcji (studia inżynierskie)

Logistyka i spedycja

Logistyka międzynarodowa

Logistyka portów morskich

Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów transportowych (studia inżynierskie )

Spedycja morska i lotnicza

Pedagogika

Pedagogika i psychologia człowieka

Prawo w biznesie

Prawo i finanse

Prawo i zarządzanie

Psychologia w biznesie

Turystyka i rekreacja

Gastronomia i dietetyka

Hotelarstwo

Odnowa bilogiczna z elementami fizjoterapii

Turystyka skndynawska

Turystyka uzdrowiskowa, SPA & wellness

Zarządzanie

Gospodarowanie nieruchomościami

Marketing i nowe media

Zarządzanie projektami

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Finanase i Rachunkowość

Analityk rynku finansowego

Logistyka

Pedagogika

Zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Oferta edukacyjna - studia jednolite magisterskie

Prawo (jednolite 5-letnie studia magisterskie)

Prawo

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Założyciel

Założycielem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej szkoły Bankowej Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie i Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, wraz z Wydziałem Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Misją TEB Akademia jest bycie „profesjonalnym partnerem w rozwoju uczelni”. Założyciel realizuje strategię skoncentrowanego rozwoju grupy Wyższych Szkół Bankowych. Specjalizuje się w doradztwie w takich obszarach działalności szkolnictwa wyższego jak : * zarządzanie szkołami wyższymi * strategie rozwoju szkół wyższych * marketing na rynku edukacyjnym * systemy informatyczne * pozyskiwanie funduszy unijnych * współpraca akademicka i międzynarodowa Dynamicznie rozwijające się TEB Akademia zatrudnia ponad 70 osób na terenie całej Polski. Korzenie organizacji sięgają wczesnych lat 90-tych, pionierskich lat niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce. Status prawny: Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000096209 REGON 631249751 NIP 778-13-41-402 Więcej informacji na stronie www.teb-akademia.pl Obecnie Wyższe Szkoły Bankowe są w 9 miastach: Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń i Wrocław.

O uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 10 uczelni. Od 15 lat utrzymujemy się w czołówce szkół niepublicznych w regionie. Według pracodawców jesteśmy najlepszą uczelnią niepaństwową w województwie pomorskim (według rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” przeprowadzonego w 2011 r.). Nasza wizja to przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w świecie biznesu.

Uczelnia nr 1
WSB już od 15 lat kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, gospodarczym i finansowym. Kilkunastoletni dorobek to świadectwo nie tylko stabilnej pozycji, ale i profesjonalnej kadry oraz wypracowanych metod dydaktycznych. Dodatkowym potwierdzeniem są wyniki ogólnopolskich rankingów, w których WSB w Gdańsku zajmuje niezmiennie wysokie pozycje:

„Home & Market”
W rankingu najlepszych uczelni ekonomicznych przygotowanym przez miesięcznik ekonomiczny Home & Market, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zajęła 1 miejsce uczelni niepublicznych w województwie pomorskim!

WPROST
Program MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku zajął 15 miejsce w skali kraju w rankingu studiów MBA w Polsce, według tygodnika "WPROST".

WPROST
W tegorocznym rankingu uczelni wyższych tygodnika „WPROST” Wyższe Szkoły Bankowe zostały ocenione jako najlepsza grupa uczelni biznesowych w Polsce, tym samym zajmując też 3 miejsce w Polsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych.

Od momentu założenia Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jej baza materialna systematycznie się powiększa i unowocześnia. W ostatnim roku Uczelnia oddała kolejne sale wykładowe i ćwiczeniowe. Obecnie łączna powierzchnia Uczelni wynosi ponad 6 tysięcy m2.

Dobra lokalizacja
Wyższa Szkoła Bankowa mieści się w centrum Gdańska, przy ulicy Dolna Brama 8, w pobliżu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dobre połączenie komunikacyjne z Dworca Głównego PKP i PKS to niewątpliwe atuty lokalizacji Uczelni.

W zmodernizowanym budynku znajdują się: siedziba władz rektorskich i kanclerskich Uczelni, dział współpracy zagranicznej, biuro karier, stanowisko ds. płatności studenckich, aula i pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

Zajęcia odbywają się ponadto w budynku przy ulicy Augustyńskiego, gdzie znajduje się przestronna aula oraz w budynku przy ulicy Żabi Kruk, w którym mieszczą się: dziekanat, pokoje dziekanów, obsługa stypendialna, biuro organizacji studenckich,nowocześnie wyposażone aule, sale wykładowe i ćwiczeniowe, a także biblioteka i czytelnia. Oba budynki zlokalizowane są w odległości 300 metrów od głównej siedziby Uczelni.

W dniu 28 marca Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni zawarły porozumienie w sprawie włączenia SWPD w struktury WSB. Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni zostanie włączona w struktury WSB w Gdańsku, jednak potencjał jaki SWPD wypracowała przez lata - nie zniknie. SWPD to uczelnia, o której dorobku i wysokiej pozycji kierunku Prawa świadczą m.in. czołowe miejsca zajmowane w rankingach.

Władze

Rektor: prof. nadzw. dr hab. Jan Wiśniewski
Kanclerz: mgr Emilia Michalska
Wicekanclerz: mgr inż. Małgorzata Bednarek
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania: dr Marcin Kalinowski
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania: dr Artur Kozłowski
Prodziekan: dr Michał Pronobis
Prodziekan: dr Ewa Magier- Łakomy
Konwent Wyższej Szkoły Bankowej kieruje działalnością uczelni. W jego skład wchodzą: kanclerz, rektor, wicekanclerz i przedstawiciele założyciela WSB oraz przedstawiciele studentów uczelni.

Senat Wyższej Szkoły Bankowej sprawuje nadzór nad działalnością naukowo-dydaktyczną uczelni. Tworzą go władze rektorskie i dziekańskie.

Baza dydaktyczna

NOWOCZESNE SALE
Od momentu założenia Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jej baza materialna systematycznie się powiększa i unowocześnia. W ostatnim roku Uczelnia oddała kolejną aulę na 300 osób, sale ćwiczeniowe i pracownie komputerowe. Obecnie łączna powierzchnia Uczelni wynosi blisko 5 tysięcy metrów kwadratowych.

DOBRA LOKALIZACJA
Wyższa Szkoła Bankowa mieści się w centrum Gdańska, przy ulicy Dolna Brama 8, w pobliżu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w samym centrum Gdyni, na ulicy Kołłątaja 1 w budynku MIR. Dobre połączenie komunikacyjne z Dworca Głównego PKP i PKS to niewątpliwe atuty lokalizacji Uczelni. W zmodernizowanym gdańskim budynku znajdują się: siedziba władz Uczelni, dziekanat, administracja, biuro organizacji studenckich, aula, sale wykładowe oraz pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, w budynku MIR jest Biuro Rekrutacji, a wkrótce swoje podwoje otworzą dziekanat i sale wykładowe.

Zajęcia odbywają się w budynku Unimoru, w którym mieszczą się nowocześnie wyposażone sale wykładowe i ćwiczeniowe, aule, Biuro Karier, a także biblioteka i czytelnia. Oba budynki zlokalizowane są w odległości 300 metrów od głównej siedziby Uczelni.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada 8 nowoczesnych pracowni komputerowych, w których znajduje się 154 stanowiska. Pracownie są dobrze wyposażone, wygodne i dobrze oświetlone. Odbywają się w nich nie tylko zajęcia z informatyki, ale także niektóre ćwiczenia np. ze statystyki czy ekonometrii.

Dlaczego warto studiować w WSB

8 powodów dlaczego powinieneś wybrać studia w Wyższej Szkole Bankowej

Bogata oferta edukacyjna
Zaplanuj ścieżkę kariery z Wyższą Szkołą Bankową. Możesz wybierać studia spośród 8 kierunków na studiach I stopnia lub kontynuować naukę na studiach II stopnia (3 kierunki). W ofercie Uczelni znajdziesz także przydatne w rozwijaniu kompetencji studia podyplomowe.

Praktyczny program nauczania
Jako uczelnia biznesu stawiamy na praktykę. Programy nauczania konsultowane są
z przedstawicielami poszczególnych branż, aby jak najlepiej odzwierciedlić realia gospodarcze. Studenci zdobywają doświadczenie zawodowe podczas staży i praktyk, a uczelniane Biuro Karier organizuje dodatkowe szkolenia i warsztaty.

Dobra organizacja
W Wyższej Szkole Bankowej cenimy Twój czas. Zajęcia mają formę warsztatów i case studies, dzięki którym szybciej przyswoisz wiedzę. Platforma Moodle umożliwi Ci dostęp do notatek i niezbędnych materiałów dydaktycznych on-line.

Nowoczesna
Innowacyjne rozwiązania w Wyższej Szkole Bankowej to nie tylko Extranet i Moodle, ale także Wi-Fi w budynkach Uczelni oraz kioski internetowe, dzięki którym w każdej chwili możesz połączyć się z internetem. Więcej

Wiarygodna Uczelni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku to uczelnia wyższa należąca do największego holdingu edukacyjnego w Polsce, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB-Akademia, który posiada swoje placówki w 9 miastach: Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń i Wrocław. W 2012 roku powstały nowe lokalizacje realizujące studia podyplomowe. Są to: Grudziądz, Łódź, Olsztyn i Włocławek.

Twój kapitał na studia
Studia w uczelni biznesu możesz potraktować jak inwestycję w swój rozwój zawodowy. W WSB dokładamy starań, aby poniesiony przez studentów koszt był jak najmniejszy. Dzięki elastycznemu systemowi opłat sam decydujesz, kiedy i jak chcesz płacić za studia. Różnorodne stypendia pozwalają ograniczyć wydatki na czesne.

Dyplom zagranicznej uczelni
Uczelnia daje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu – WSB i dyplomu jednej z współpracujących zagranicznych uczelni. Wyższa Szkoła Bankowa umożliwia zdobycie dyplomu ESC Troyes i California International Business University. Taki dyplom to Twój dodatkowy atut na rynku pracy.

Uznana Marka
Podejmując naukę w Wyższej Szkole Bankowej możesz liczyć na to, że dyplom ukończenia studiów będzie rozpoznawalny przez pracodawców. Bankowa to Uczelnia, która co roku zajmuje najwyższe miejsca w rankingach. Jest nagradzana za jakość świadczonych usług. Ponadto aktywnie uczestnicząc w życiu gospodarczy regionu i kraju.

Znajdź uczelnię
Znajdź kierunek

RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

2016 2015 2014 2013 2012 2011

43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Aktualności
Politechnika Gdańska uruchamia nowy portal – MOST Wiedzy

Politechnika Gdańska uruchamia nowy portal – MOST Wiedzy

W dniu 31 sierpnia br. Politechnika Gdańska uruchomiła nowy portal MOST Wiedzy, którego celem jest ułatwienie dostępu do bazy naukowej uczelni. Z innowacyjnego projektu skorzystają nie tylko przedsiębiorcy i środowisko naukowe, ale także wszystkie osoby zainteresowane otwartą, ...

czytaj więcej >>

Rekrutacja na UG rusza już 20 czerwca!

Rekrutacja na UG rusza już 20 czerwca!

W dniu 20 czerwca br. Uniwersytet Gdański rozpocznie rekrutację na nowy rok akademicki 2017/2018. Uczelnia prowadzić będzie nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. Łącznie Uniwersytet przygotował 15 546 miejsc na kierunkach prowadzonych ...

czytaj więcej >>

WSTiH w Gdańsku zaprasza na Letni kurs języka polskiego 2017

WSTiH w Gdańsku zaprasza na Letni kurs języka polskiego 2017

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznym Letnim kursie języka polskiego. Jest to już kolejna edycja szkolenia połączonego z licznymi atrakcjami, organizowana przez uczelnię. Dwutygodniowy kurs trwać będzie od 18 do 29 września ...

czytaj więcej >>

PG zaprasza na galę finałową konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości”

PG zaprasza na galę finałową konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości”

Na dzień 8 czerwca br. (czwartek) zaplanowano przeprowadzenie finałowej gali konkursu „Jaskółki Przedsiębiorczości”, którego organizatorem jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologi Politechniki Gdańskiej. W konkursie wybrany zostanie najlepszy pomysł biznesowy przygotowany ...

czytaj więcej >>

Dzień otwarty GSW już 10 czerwca!

Dzień otwarty GSW już 10 czerwca!

Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza do odwiedzenia murów kampusu akademickiego przy ulicy Biskupiej 24B, podczas nadchodzącego Dnia otwartego, który odbędzie się w sobotę 10 czerwca 2017 r. Wydarzenie organizowane jest z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, studentach GSW ...

czytaj więcej >>Polityka plików "cookie":

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy