Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, ul. 3 Maja 25A - www.studiagdansk.com

top

Strona główna

Studia Gdańsk
img_ucz
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
logo_ucz

80-802 Gdańsk, woj. pomorskie

ul. 3 Maja 25A zobacz na mapie>>

tel.: 58 722 08 00 Rekrutacja
tel.: 58 722 08 80 Biuro Rektora, fax.: 58 722 08 80

www: www.ateneum.edu.pl

e-mail: rekrutacja@ateneum.edu.pl

Oferta edukacyjna - studia I stopnia

Pedagogika

Nauki o rodzinie

Filologia

Europeistyka

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

BUSINESS AND LANGUAGES (B&L)

Oferta edukacyjna - studia II stopnia

Pedagogika

Filologia

Europeistyka

Galeria
galeria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_uczgaleria_ucz
W kilku słowach o uczelni...

Historia uczelni

Ateneum – Szkoła Wyższa stara się czerpać wzorce z najstarszych tradycji edukacyjnych Gdańska. Nazwa Ateneum pochodzi od Gymnasium Dantiscanum, później Gymnasium Academicum sive Illustre, które znane było w XVII i XVIII wieku także jako Ateneum Gdańskie. W źródłach ówczesnych czytamy często: rector Athenaei Gedanensis, professor Athenaei Gedanensis, czytamy o uroczystościach organizowanych in Auditorio Athenaei Maximo, wreszcie dowiadujemy się o drukarzach i wydawcach działających na rzecz Rady Miasta i Gimnazjum, obdarzanych tytułem Senatus et Athenaei Typographus. Gdańszczanie wyrażali w ten sposób szacunek tym wszystkim, którzy kształtowali oblicze nauki i kultury ich miasta, którzy tworzyli uczelnię ciesząca się uznaniem w Europie. Określając Gimnazjum Gdańskie mianem Ateneum przywoływali nazwę uczelni sprzed stuleci – założonej w 135 roku w starożytnym Rzymie przez cesarza Hadriana, w której wykładano filozofię, retorykę, gramatykę i prawo.

Ateneum-Szkoła Wyższa oferuje studentom studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach: filologia (angielska, niemiecka, włoska, hiszpańska, szwedzka), pedagogika, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz europeistyka. Wraz z Sopocką Szkołą Wyższą prowadzimy także kierunek międzyuczelniany Business & Languages. Ateneum-Szkoła Wyższa prowadzi również studia podyplomowe oraz kursy językowe dla dzieci i dorosłych.

Misją Uczelni jest rozwijanie wiedzy pedagogicznej, politologicznej, dziennikarskiej, neofilologicznej, a na tej bazie wszechstronne kształcenie studentów, by ci, jako absolwenci, posiadając niezbędny zasób wiedzy teoretycznej i profesjonalne przygotowanie zawodowe (umiejętności praktyczne), byli zdolni sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym XXI wieku, zwłaszcza postępującej integracji europejskiej, globalizacji i informatyzacji oraz potrzebom rynku pracy.

Rekrutacja na studia I i II stopnia

STUDIA i STOPNIA (LICENCJACKIE)

Krok 1
Wybierz z oferty studiów licencjackich interesujący Cię kierunek. Jeśli jesteś już zdecydowany przejdź do kroku drugiego.

Krok 2 Wypełnij ankietę osobową wraz z podaniem o przyjęcie na studia

Krok 3 Zapoznaj się z wysokością opłat na interesującym kierunku a następnie dokonaj odpowiedniej wpłaty na konto Uczelni: 63 1090 1098 0000 0001 0259 7281. W tytule wpłaty wpisz "REKRUTACJA IMIĘ NAZWISKO".
Opłaty dla studentów obcokrajowców.

Krok 4 Zapoznaj się z umową.

Krok 5 Złóż wymagane dokumenty w dziale rekrutacji.

Krok 6 Pierwszego dnia zajęć odbierz legitymację studencką wraz z loginem i hasłem do e-dziekanatu.


STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Krok 1
Wybierz z oferty studiów magisterskich interesujący Cię kierunek. Jeśli jesteś już zdecydowany przejdź do kroku drugiego.

Krok 2 Wypełnij ankietę osobową wraz z podaniem o przyjęcie na studia

Krok 3 Zapoznaj się z wysokością opłat za studia na interesującym kierunku a następnie dokonaj właściwej wpłaty na konto Uczelni: 63 1090 1098 0000 0001 0259 7281. W tytule wpłaty wpisz "REKRUTACJA IMIĘ NAZWISKO".
Opłaty dla studentów obcokrajowców.

Krok 4 Zapoznaj się z umową.

Krok 5 Złóż wymagane dokumenty w dziale rekrutacji.

Krok 6 Pierwszego dnia zajęć odbierz legitymację studencką wraz z loginem i hasłem do e-dziekanatu.

Studia podyplomowe

Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku oferuje następujące kierunki studiów podyplomowych:

 • Arteterapia i choreoterapia nowość!
 • Coaching biznesowy - Akademia Trenera Biznesu nowość!
 • Doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami
 • Edukacja i opieka nad dzieckiem do 6 roku życia
 • Edukacja i terapia osób z autyzmem
 • Nauczanie Filozofii i Etyki dla nauczycieli nowość!
 • GENDER STUDIES
 • Komunikacja Międzykulturowa nowość!
 • Kreatywna pedagogika: nowoczesne metody i narzędzia w edukacji nowość!
 • Mediacje sądowe i pozasądowe
 • Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
 • Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika Specjalna nowość!
 • Podyplomowe studia integracji sensorycznej
 • Podyplomowe studia pedagogiczne
 • Polityka i zarządzanie oświatą
 • Studia Podyplomowe logopedia nowość!
 • Terapia Pedagogiczna nowość!
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami
 • Wiedza o Kulturze nowość!
 • Wychowanie do życia w rodzinie nowość!
 • Biuro ds. osób niepełnosprawnych

  Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku podejmuje szereg rozmaitych działań, mających na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych. Wyzwaniem dla naszej Uczelni było stworzenie takich warunków do studiowania osobom niepełnosprawnym, by mogły zdobyć interesujące wykształcenie i tym samym podnieść kwalifikacje i szanse zawodowe, co pozwoliłoby im uzyskać życiową samodzielność.

  Pierwszym krokiem była realizacja projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Ateneum-Szkoły Wyższej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, która umożliwiła zakup specjalistycznego oprogramowania m.in. syntezatorów mowy, programów powiększających i programu do odczytu ekranu. Niepełnosprawnym studentom jest również udostępniony przenośny sprzęt typu powiększalniki, dyktafony i elektroniczne notatniki.

  Współpraca z Fundacją Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych „Integralia” umożliwiła przeprowadzenie szkolenia dotyczącego pracy z osobami niepełnosprawnymi wśród pracowników administracyjnych.

  Mając na celu poprawę warunków kształcenia niepełnosprawnych studentów, stworzono także kompleksowy system wsparcia studentów niepełnosprawnych.

  Organizacje i życie studentów

  W Ateneum prężnie działa Samorząd Studencki, angażując się w życie uczelni i różne akcje społeczne. Studenci, szczególnie dziennikarstwa wydają audycje radiowe w ramach Radio Ateneum i telewizyjne - TV Ateneum #PoZajęciach, działają w kołach naukowych (KN Nauk o Rodzinie „Silva Rerum”, KN TransEuropa, KN Młodych Pedagogów, KN Bezpieczne Państwo, KN Infobroker systemowy, Pryzma Studencki). W uczelnie działa także chór akademicki. Studenci mogą także korzystać z programu wymiany studentów ERASMUS +

  W uczelni działa także Klub Uczelniany AZS Ateneum, który został utworzony z inicjatywy studentów w październiku 2004 roku. Jego działalność ma na celu integrowanie społeczności akademickiej, tworzenie życia sportowego Ateneum oraz umożliwianie realizacji pasji związanych ze sportem i aktywnością fizyczną przez studentów i pracowników Uczelni. W szczytowym okresie działalności KU AZS Ateneum liczył około 250 członków. Nasi studenci i pracownicy reprezentowali Uczelnię na szczeblu centralnym (Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych i Akademickie Mistrzostwa Polski) oraz w rozgrywkach regionalnych (Ligi Międzyuczelniane, Akademickie Mistrzostwa Pomorza, Igrzyska Lat Pierwszych, Turnieje Towarzyskie). Zawodnicy KU AZS Ateneum uczestniczyli w następujących dyscyplinach: lekkoatletyka, pływanie, tenis stołowy, tenis ziemny, trójbój siłowy, piłka nożna, futsal, siatkówka, koszykówka, biegi przełajowe, badminton, siatkówka plażowa. Największym sukcesem klubu jest 18 miejsce w generalnej klasyfikacji Mistrzostw Polski Szkół Wyższych wśród uczelni niepublicznych (spośród ok. 200 klubów) i 1 miejsce w tejże klasyfikacji wśród uczelni niepublicznych na Pomorzu w roku akademickim 2006/2007

  Studium Języków Obcych Ateneum–Szkoła Wyższa

  Studium Języków Obcych naszej Uczelni prowadzi zajęcia w ramach lektoratów obowiązkowych na studiach dziennych i zaocznych licencjackich, oraz zajęcia fakultatywne dostępne dla wszystkich studentów naszej uczelni niezależnie od typu studiów.

  W naszej ofercie językowej uwzględniamy w pierwszym rzędzie wymogi współczesnego świata i stąd nacisk na znajomość języka angielskiego. Wychodzimy również naprzeciw różnorodnym zainteresowaniom naszych studentów jak i pobudzamy Was do poszerzania swoich horyzontów kulturowych i językowych, co z kolei przejawia się w odpowiednim doborze zajęć fakultatywnych.

  W uczelni działa także Szkoła Języków Ateneum British Council Examination Centre, która oferuje szereg kursów językowych: od języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, szwedzkiego po język perski. W ofercie znajdują się także kursy języka polskiego dla obcokrajowców oraz pełna oferta egzaminów brytyjskich, zarówno językowych (np. FCE, CAE, CPE itp.) jak i zawodowych (UKLAP, PRINCE, TOLES), uniwersyteckich oraz szkolnych.

  Znajdź uczelnię
  Znajdź kierunek

  RANKING POPULARNOŚCI KIERUNKÓW

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

  43.67Lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  31.69Kierunek lekarsko-dentystyczny - Gdański Uniwersytet Medyczny

  31.23Aktorstwo - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

  30.17kierunek lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  28.19Lekarsko-dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  więcej

  Aktualności
  WSB zaprasza do konkursu inicjatyw studenckich

  WSB zaprasza do konkursu inicjatyw studenckich

  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie Najlepsza Inicjatywa Studencka. Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów szukających dofinansowania swoich pomysłów. Termin nadsyłania projektów konkursowych upływa 19 listopada br., a pula nagród w tegorocznej ...

  czytaj więcej >>

  GSW zaprasza na całoroczne kursy językowe i dla maturzystów

  GSW zaprasza na całoroczne kursy językowe i dla maturzystów

  Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w całorocznych kursach językowych, których adresatami są zarówno studenci, jak i maturzyści przygotowujący się do przyszłorocznego egzaminu. Szkolenia organizowane są przez Studium Języków Obcych GSW. Osoby zainteresowane udziałem ...

  czytaj więcej >>

  Politechnika Gdańska uruchamia nowy portal – MOST Wiedzy

  Politechnika Gdańska uruchamia nowy portal – MOST Wiedzy

  W dniu 31 sierpnia br. Politechnika Gdańska uruchomiła nowy portal MOST Wiedzy, którego celem jest ułatwienie dostępu do bazy naukowej uczelni. Z innowacyjnego projektu skorzystają nie tylko przedsiębiorcy i środowisko naukowe, ale także wszystkie osoby zainteresowane otwartą, ...

  czytaj więcej >>

  Rekrutacja na UG rusza już 20 czerwca!

  Rekrutacja na UG rusza już 20 czerwca!

  W dniu 20 czerwca br. Uniwersytet Gdański rozpocznie rekrutację na nowy rok akademicki 2017/2018. Uczelnia prowadzić będzie nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. Łącznie Uniwersytet przygotował 15 546 miejsc na kierunkach prowadzonych ...

  czytaj więcej >>

  WSTiH w Gdańsku zaprasza na Letni kurs języka polskiego 2017

  WSTiH w Gdańsku zaprasza na Letni kurs języka polskiego 2017

  Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznym Letnim kursie języka polskiego. Jest to już kolejna edycja szkolenia połączonego z licznymi atrakcjami, organizowana przez uczelnię. Dwutygodniowy kurs trwać będzie od 18 do 29 września ...

  czytaj więcej >>  Polityka plików "cookie":

  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

  copyright © 2016 Imedia Group 03-918 W-wa, ul. Łotewska 17/2, tel.: 22 616-06-14   formularz kontaktowy