Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk

Adres: al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

TEL. 58 522 75 19, 58 522 75 21

Galeria ZDJĘĆ

Założyciel - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk

Założycielem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej szkoły Bankowej Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie i Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, wraz z Wydziałem Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Misją TEB Akademia jest bycie „profesjonalnym partnerem w rozwoju uczelni”. Założyciel realizuje strategię skoncentrowanego rozwoju grupy Wyższych Szkół Bankowych. Specjalizuje się w doradztwie w takich obszarach działalności szkolnictwa wyższego jak : * zarządzanie szkołami wyższymi * strategie rozwoju szkół wyższych * marketing na rynku edukacyjnym * systemy informatyczne * pozyskiwanie funduszy unijnych * współpraca akademicka i międzynarodowa Dynamicznie rozwijające się TEB Akademia zatrudnia ponad 70 osób na terenie całej Polski. Korzenie organizacji sięgają wczesnych lat 90-tych, pionierskich lat niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce. Status prawny: Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000096209 REGON 631249751 NIP 778-13-41-402 Więcej informacji na stronie www.teb-akademia.pl Obecnie Wyższe Szkoły Bankowe są w 9 miastach: Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń i Wrocław.

O uczelni - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 10 uczelni. Od 15 lat utrzymujemy się w czołówce szkół niepublicznych w regionie. Według pracodawców jesteśmy najlepszą uczelnią niepaństwową w województwie pomorskim (według rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” przeprowadzonego w 2011 r.). Nasza wizja to przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w świecie biznesu.

Uczelnia nr 1
WSB już od 15 lat kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, gospodarczym i finansowym. Kilkunastoletni dorobek to świadectwo nie tylko stabilnej pozycji, ale i profesjonalnej kadry oraz wypracowanych metod dydaktycznych. Dodatkowym potwierdzeniem są wyniki ogólnopolskich rankingów, w których WSB w Gdańsku zajmuje niezmiennie wysokie pozycje:

„Home & Market”
W rankingu najlepszych uczelni ekonomicznych przygotowanym przez miesięcznik ekonomiczny Home & Market, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zajęła 1 miejsce uczelni niepublicznych w województwie pomorskim!

WPROST
Program MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku zajął 15 miejsce w skali kraju w rankingu studiów MBA w Polsce, według tygodnika "WPROST".

WPROST
W tegorocznym rankingu uczelni wyższych tygodnika „WPROST” Wyższe Szkoły Bankowe zostały ocenione jako najlepsza grupa uczelni biznesowych w Polsce, tym samym zajmując też 3 miejsce w Polsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych.

Od momentu założenia Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jej baza materialna systematycznie się powiększa i unowocześnia. W ostatnim roku Uczelnia oddała kolejne sale wykładowe i ćwiczeniowe. Obecnie łączna powierzchnia Uczelni wynosi ponad 6 tysięcy m2.

Dobra lokalizacja
Wyższa Szkoła Bankowa mieści się w centrum Gdańska, przy ulicy Dolna Brama 8, w pobliżu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dobre połączenie komunikacyjne z Dworca Głównego PKP i PKS to niewątpliwe atuty lokalizacji Uczelni.

W zmodernizowanym budynku znajdują się: siedziba władz rektorskich i kanclerskich Uczelni, dział współpracy zagranicznej, biuro karier, stanowisko ds. płatności studenckich, aula i pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

Zajęcia odbywają się ponadto w budynku przy ulicy Augustyńskiego, gdzie znajduje się przestronna aula oraz w budynku przy ulicy Żabi Kruk, w którym mieszczą się: dziekanat, pokoje dziekanów, obsługa stypendialna, biuro organizacji studenckich,nowocześnie wyposażone aule, sale wykładowe i ćwiczeniowe, a także biblioteka i czytelnia. Oba budynki zlokalizowane są w odległości 300 metrów od głównej siedziby Uczelni.

W dniu 28 marca Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni zawarły porozumienie w sprawie włączenia SWPD w struktury WSB. Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni zostanie włączona w struktury WSB w Gdańsku, jednak potencjał jaki SWPD wypracowała przez lata - nie zniknie. SWPD to uczelnia, o której dorobku i wysokiej pozycji kierunku Prawa świadczą m.in. czołowe miejsca zajmowane w rankingach.

Władze - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk

Rektor: prof. nadzw. dr hab. Jan Wiśniewski
Kanclerz: mgr Emilia Michalska
Wicekanclerz: mgr inż. Małgorzata Bednarek
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania: dr Marcin Kalinowski
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania: dr Artur Kozłowski
Prodziekan: dr Michał Pronobis
Prodziekan: dr Ewa Magier- Łakomy
Konwent Wyższej Szkoły Bankowej kieruje działalnością uczelni. W jego skład wchodzą: kanclerz, rektor, wicekanclerz i przedstawiciele założyciela WSB oraz przedstawiciele studentów uczelni.

Senat Wyższej Szkoły Bankowej sprawuje nadzór nad działalnością naukowo-dydaktyczną uczelni. Tworzą go władze rektorskie i dziekańskie.

Baza dydaktyczna - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk

NOWOCZESNE SALE
Od momentu założenia Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jej baza materialna systematycznie się powiększa i unowocześnia. W ostatnim roku Uczelnia oddała kolejną aulę na 300 osób, sale ćwiczeniowe i pracownie komputerowe. Obecnie łączna powierzchnia Uczelni wynosi blisko 5 tysięcy metrów kwadratowych.

DOBRA LOKALIZACJA
Wyższa Szkoła Bankowa mieści się w centrum Gdańska, przy ulicy Dolna Brama 8, w pobliżu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w samym centrum Gdyni, na ulicy Kołłątaja 1 w budynku MIR. Dobre połączenie komunikacyjne z Dworca Głównego PKP i PKS to niewątpliwe atuty lokalizacji Uczelni. W zmodernizowanym gdańskim budynku znajdują się: siedziba władz Uczelni, dziekanat, administracja, biuro organizacji studenckich, aula, sale wykładowe oraz pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, w budynku MIR jest Biuro Rekrutacji, a wkrótce swoje podwoje otworzą dziekanat i sale wykładowe.

Zajęcia odbywają się w budynku Unimoru, w którym mieszczą się nowocześnie wyposażone sale wykładowe i ćwiczeniowe, aule, Biuro Karier, a także biblioteka i czytelnia. Oba budynki zlokalizowane są w odległości 300 metrów od głównej siedziby Uczelni.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada 8 nowoczesnych pracowni komputerowych, w których znajduje się 154 stanowiska. Pracownie są dobrze wyposażone, wygodne i dobrze oświetlone. Odbywają się w nich nie tylko zajęcia z informatyki, ale także niektóre ćwiczenia np. ze statystyki czy ekonometrii.

Dlaczego warto studiować w WSB - Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk

8 powodów dlaczego powinieneś wybrać studia w Wyższej Szkole Bankowej

Bogata oferta edukacyjna
Zaplanuj ścieżkę kariery z Wyższą Szkołą Bankową. Możesz wybierać studia spośród 8 kierunków na studiach I stopnia lub kontynuować naukę na studiach II stopnia (3 kierunki). W ofercie Uczelni znajdziesz także przydatne w rozwijaniu kompetencji studia podyplomowe.

Praktyczny program nauczania
Jako uczelnia biznesu stawiamy na praktykę. Programy nauczania konsultowane są
z przedstawicielami poszczególnych branż, aby jak najlepiej odzwierciedlić realia gospodarcze. Studenci zdobywają doświadczenie zawodowe podczas staży i praktyk, a uczelniane Biuro Karier organizuje dodatkowe szkolenia i warsztaty.

Dobra organizacja
W Wyższej Szkole Bankowej cenimy Twój czas. Zajęcia mają formę warsztatów i case studies, dzięki którym szybciej przyswoisz wiedzę. Platforma Moodle umożliwi Ci dostęp do notatek i niezbędnych materiałów dydaktycznych on-line.

Nowoczesna
Innowacyjne rozwiązania w Wyższej Szkole Bankowej to nie tylko Extranet i Moodle, ale także Wi-Fi w budynkach Uczelni oraz kioski internetowe, dzięki którym w każdej chwili możesz połączyć się z internetem. Więcej

Wiarygodna Uczelni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku to uczelnia wyższa należąca do największego holdingu edukacyjnego w Polsce, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB-Akademia, który posiada swoje placówki w 9 miastach: Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń i Wrocław. W 2012 roku powstały nowe lokalizacje realizujące studia podyplomowe. Są to: Grudziądz, Łódź, Olsztyn i Włocławek.

Twój kapitał na studia
Studia w uczelni biznesu możesz potraktować jak inwestycję w swój rozwój zawodowy. W WSB dokładamy starań, aby poniesiony przez studentów koszt był jak najmniejszy. Dzięki elastycznemu systemowi opłat sam decydujesz, kiedy i jak chcesz płacić za studia. Różnorodne stypendia pozwalają ograniczyć wydatki na czesne.

Dyplom zagranicznej uczelni
Uczelnia daje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu – WSB i dyplomu jednej z współpracujących zagranicznych uczelni. Wyższa Szkoła Bankowa umożliwia zdobycie dyplomu ESC Troyes i California International Business University. Taki dyplom to Twój dodatkowy atut na rynku pracy.

Uznana Marka
Podejmując naukę w Wyższej Szkole Bankowej możesz liczyć na to, że dyplom ukończenia studiów będzie rozpoznawalny przez pracodawców. Bankowa to Uczelnia, która co roku zajmuje najwyższe miejsca w rankingach. Jest nagradzana za jakość świadczonych usług. Ponadto aktywnie uczestnicząc w życiu gospodarczy regionu i kraju.

Polecane Uczelnie w Gdańsku