Znajdź swoje wymarzone studia w Gdańsku

Światełko Pokoju na PG!

Światełko Pokoju na PG!

„Światło, które łączy” trafiło na gdańską uczelnię za sprawą harcerzy z 733 Morskiej Drużyny Harcerskiej. Światło Pokoju przyjął prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Harcerze należą do Hufca Gdańsk Wrzeszcz-Oliwa Chorągwi Gdańskiej ZHP, a dwóch z nich to studenci PG, Prof. Jacek Namieśnik złożył harcerzom życzenia wesołych świąt i owocnej nauki, a swoim gościom wręczył politechniczne upominki.

Betlejemskie Światło Pokoju po raz pierwszy zapalono ponad trzydzieści lat temu w austriackim Linzu w ramach świątecznych działań charytatywnych. W 1987 roku patronat nad akcją objęli austriaccy skauci. Od tamtej pory w każde święta Bożego Narodzenia jeden z nich odbiera światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, po czym transportowane jest ono do Wiednia, gdzie przekazuje się je mieszkańcom miasta i członkom organizacji skautowych z innych państw. Związek Harcerstwa Polskiego bierze udział w akcji od 1991 r., odbierając światło od słowackich skautów, po czym przekazuje je do Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Danii. Betlejemskie Światło Pokoju uroczyście przyjmuje m.in. Prezydent RP.

Data publikacji: 17-12-2018

Aktualności z Gdańska